Verduurzamen

Gepubliceerd op 17 oktober 2022

Op het gebied van verduurzaming heeft de Nederlandse overheid 3 hoofddoelstellingen voor 2050. Allereerst wil men in 2050 beschikken over een volledig duurzame energievoorziening. Daarnaast wil men een economie ontwikkelen waarin afval niet bestaat en waarin grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Ten slotte willen we Nederland klimaatadaptief inrichten, zodat het bestand is tegen de veranderingen van het klimaat met bijbehorende gevolgen. Ondernemers kunnen met name een bijdrage leveren op het gebied van de energietransitie en circulaire economie.

Contact

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Resa de Jongh

Telefoon: 038 499 95 25
E-mail: nieuweenergie@overijssel.nl

www.nieuweenergieoverijssel.nl

Energiebesparing biedt kansen

Energie besparen biedt kansen voor jou als ondernemer. Investeren in energiebesparende maatregelen zorgt voor lagere lasten en een beter imago. Veel bedrijven zijn zelfs bij de wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren. Heb jij, namens een collectief, een concreet plan om energie te besparen? Dan gaan wij graag met je in gesprek. Met een goede projectaanpak, een financieel steuntje in de rug en het juiste netwerk kunnen wij je helpen om jouw plannen concreet te maken.

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met zeven partners aan één doel: een energieneutraal Overijssel in 2050. Het doel voor 2023 is: 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing. Door samen te werken kunnen we de energietransitie in Overijssel beter aanpakken. Dat doen we bijvoorbeeld door bestaande woningen en gebouwen te verduurzamen. Maar ook met elektrisch vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. Ons ‘Spoorboekje’ geeft een overzicht van onze activiteiten op dit gebied.

Wie kan je verder helpen?

  • Het energieloket is het gemeentelijke informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen.
  • www.overijsselbespaart.nu is de MBK Energy CheckUp die inzicht geeft in jouw energieverbruik en advies geeft over energie besparende maatregelen.
  • www.milieubeheerprogramma.nl is een besparingstool die je stap voor stap helpt om energiebesparende maatregelen te nemen.
  • www.iederdakeenzonnedak.nl adviseert je op een onafhankelijke manier over de te ondernemen stappen voor zonnepanelen op je dak. De ambitie? Ieder dak in Overijssel een zonnedak!
  • www.deb.nl is een gratis digitale bespaarassistent die je helpt geld te besparen en je onderneming te verduurzamen (initiatief MKB-Nederland).

Voor meer informatie en contact met de juiste mensen die je verder kunnen helpen: Bedrijven & Industrie | Nieuwe Energie Overijssel

Welke subsidies zijn er?

Heb je geen collectief, maar een individueel plan om energie te besparen in jouw bedrijf? De Provincie Overijssel biedt verschillende subsidies die je helpen jouw plannen uit te voeren. Zoals:

  • De Geld terug actie waarbij je een deel van de investering in energiebesparende maatregelen achteraf vergoed krijgt. De getroffen maatregelen moeten gebaseerd zijn op een onafhankelijk energieonderzoek.
  • De subsidie Verduurzaming MKB voor het inschakelen van een energieadviseur en voor ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
  • Tenderregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing: hiermee kun je een business case met een terugverdientijd van langer dan 5 jaar verbeteren. De regeling zet zowel in op besparen als op hernieuwbare opwek.
  • Subsidie voor haalbaarheidsstudies waarmee je kunt onderzoeken of een plan (bijvoorbeeld voor restwarmte) haalbaar is.

Energieopwekking

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water.

Gebouwde omgeving

We werken aan een gebouwde omgeving met energieneutrale koop- en huurwoningen, maatschappelijk en commercieel vastgoed.

Energie van de toekomst

Een succesvolle, haalbare en betaalbare energietransitie in Overijssel vereist een robuust en flexibel energiesysteem. Uit onze studie komen vier mogelijke toekomstscenario’s.

Bedrijven en industrie

40% van het energieverbruik in Overijssel komt van het bedrijfsleven (MKB en industrie). Hier liggen nog grote kansen om te verduurzamen.