Techniekpact 2020 Landsdeel Oost

Gepubliceerd op 7 januari 2020

De vraag naar technologische kennis en vaardigheden neemt de komende jaren alleen maar toe. In het Techniekpact Landsdeel Oost dragen de provincies Overijssel en Gelderland bij aan de doelen van het landelijke Techniekpact 2020. De kracht van de Oost Nederlandse Techniekpacten is dat ze zich hoofdzakelijk richten op de regionale dynamiek om te komen tot een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen en een verbeterde aansluiting van het onderwijs op de markt.

Foto Meisjes en techniek Girlsday

Onze doelstelling is en blijft gelijk aan de landelijke doelstelling, dat 4 op de 10 jongeren kiest voor een bètatechnische opleiding; dus 40% instroom in bètatechnische studies in 2020. Wij sluiten aan bij de landelijke thema’s Kiezen, Leren, Werken. Via deze thema’s richten we ons op instroom, doorstroom en behoud van technisch talent.

In Overijssel zien we een lichte groei van de instroom (1% per niveau) in de afgelopen jaren. Dit betekent dat we de instroom moeten versnellen om de doelstelling te halen.

Binnen het landsdeel zoeken we aansluiting bij bestaande agenda’s zoals de Smart Industry ‘Boost’ Agenda (Oost), HCA ICT en de Zorg.

Regionale techniekpacten regio Oost

In Overijssel zijn acht regionale Techniekpacten: Stedendriehoek, Achterhoek-Liemers, regio Food Valley, Noord Veluwe & Randmeergebied, Twente, Zwolle en Rivierenland en het regio-overstijgende Techniekpact Smart and Sustainable dat zich richt op de topsectoren Health, Water en Energie. Provincie Overijssel is de bestuurlijk trekker van deze acht techniekpacten.


Deelnemers Techniekpacten Oost Nederland

Foto: Deelnemers techniekpacten Oost Nederland


Contact

Overijssel

Marga Barink
Telefoon: 038 499 83 21
E-mail: me.barink@overijssel.nl

Gelderland

Mark van der Heijden
Telefoon: 026 359 94 25
E-mail: m.vanderheijden@gelderland.nl

Platform Talent voor Technologie

Henk Boes
E-mail: h.boes@ptvt.nl

Techniekpact Zwolle

Margriet Bouma
E-mail: bouma@metaalnunie.nl
Telefoon: 06 53 42 14 98

Techniekpact Twente

Ton Beune
Telefoon: 06 30 72 13 80
E-mail: t.beune@techniekpacttwente.nl

Techniekpact Stedendriehoek

Jan Haverkamp
Telefoon: 06 51 05 25 02
E-mail: J.haverkamp@pts3h.nl