Windpark De Lutte

Eind 2022 zijn de voorbereidingen voor een windpark in De Lutte begonnen. In december was daarvoor ook een eerste informatiebijeenkomst. De provincie beoordeelt of het plan aan alle voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geluid en bescherming van de natuur. Het is de bedoeling dat het windpark in 2028 klaar is.

Wie ontwikkelt hier?

Prowind is het bedrijf dat met het plan gestart is. Zij willen het windpark met inwoners en lokale ondernemers voor elkaar krijgen. Prowind gaat regelmatig nieuwsbrieven over het project uitbrengen. De eerste uitgave is nu verschenen. 

Update

Dus wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom windpark De Lutte? Meld u dan aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.