BIRO: Werkgelegenheidsonderzoek

Dit onderzoek, dat door I&O Research te Enschede wordt uitgevoerd, is een jaarlijks initiatief van het Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) dat onderdeel uitmaakt van het team Onderzoek & Advies van de provincie. De onderzoeksresultaten zijn onmisbaar voor het economisch beleid van de provincie dat gericht is op het stimuleren van de regionale economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat.

Vul de enquête in

Met onderstaande link komt u bij het formulier waar uw (adres)gegevens, zoals die nu bij ons bekend zijn, staan vermeld.