Gebouwde Omgeving

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Gebouwde omgeving

Onze ambitie is een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Daaraan werken we binnen vier actielijnen: koopsector, huursector, maatschappelijk vastgoed (zoals scholen) en commercieel vastgoed (zoals kantoren).

Maatschappelijk vastgoed

Ongeveer 20% van het maatschappelijk vastgoed in Overijssel heeft een energielabel B of hoger. De ambitie van Nieuwe energie Overijssel is om minimaal één derde van dit vastgoed te verduurzamen naar minimaal energielabel B. Dat doen we onder andere in de projecten Duurzame Scholen en Groene Clubs.

Subsidies rondom verduurzamen gebouwde omgeving

Groene woning

Stimulering Actieve marktaanpak verduurzaming woningen

Subsidie voor gemeenten, organisaties en ondernemingen om particuliere woningeigenaren te activeren om hun woning te verduurzamen.

Naar de subsidie actieve marktaanpak verduurzaming woningen

Subsidie Gebiedsgerichte aanpak energietransitie Overijssel

Subsidie voor gemeentes voor het ontwikkelen van een gebiedstransitieplan: een uitvoeringsplan voor het veranderen van een vastgelegd gebied naar een aardgasvrije energievoorziening.

Naar de subsidie gebiedsgerichte aanpak energietransitie

Koopwoningen

De energieloketten

Alle 25 gemeenten in Overijssel hebben een energieloket waar u terecht kunt met uw vragen over maatregelen om uw huis energiezuinig te maken. Ook zijn zij op de hoogte van de actuele subsidies en beschikbare leningen.

overijssel.langzultuwonen.nl/energieloket

Het woningabonnement

Duurzaam en comfortabel wonen zonder eigen spaargeld of lening af te sluiten? Hoe? Met het Woningabonnement! Het Woningabonnement is een initiatief gericht op het energetisch renoveren van bestaande voorraad van particuliere woningen. De maandelijkse kosten van de investeringen zijn gelijk aan de besparing op de maandelijkse energielasten.

Meer over het Woningabonnement

De energiebespaarlening

De Energiebespaarlening in Overijssel is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Meer over de energiebespaarlening