Energie-infrastructuur

Gepubliceerd op 8 oktober 2021

In elke wijk in Overijssel moet een alternatief voor aardgas komen. Die alternatieven zijn: volledig elektrisch (met een warmtepomp), een warmtenet (op basis van bijvoorbeeld biomassa, geothermie of restwarmte) of duurzame gassen (zoals biogas of waterstof). Bij elk alternatief hoort ook een energie-infrastructuur.

Voorbeelden van een energie-infrastructuur zijn: Warmtebaan Enschede, Biogasnetwerk Twente en Biogasnetwerk Noord-Deurningen.

Biogasnetwerk Twente

Het Biogasnetwerk Twente is 7,5 kilometer lang. Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen was de eerste producent die zich aansloot. Zij produceren biogas door mest te vergisten. Dit biogas gaat via het biogasnetwerk naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo. Daar wordt het opgewerkt tot groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het groen gas wordt ingevoerd in het bestaande gasnetwerk, en naar woningen en bedrijven getransporteerd. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over. Dit is genoeg voor 2.500 huishoudens. In de toekomst kunnen ook andere biogasproducenten op het biogasnetwerk aansluiten.

Het biogasnetwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas. De aanleg van het biogasnetwerk Twente is voor een groot deel gefinancierd met een lening uit ons Energiefonds Overijssel.

Lees meer over het biogasnetwerk op www.biogasnetwerktwente.nl

Biogasnetwerk Noord Deurningen

Het biogasnetwerk Noord Deurningen is 10 kilometer lang. Het verbindt melkveehouderijen met industriële eindgebruikers. Zeven melkveehouders in Noord Deurningen gaan biogas produceren door op eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energiecoöperatie IJskoud. Dat biogas wordt straks via het biogasnetwerk van Cogas naar een industrieterrein in Denekamp getransporteerd. Daar kan het biogas bij de afnemer(s) direct worden ingezet voor warmteproductie.

Het biogasnetwerk is inmiddels aangelegd en er zijn al meerdere mestvergisters neergezet. Een aantal melkveehouders moet nog een mestvergister hebben en de veehouders moeten nog worden aangesloten op het netwerk. Daarna kan het netwerk biogas gaan leveren.

Warmtebaan Enschede

Ennatuurlijk begon in 2018 met de aanleg van Warmtebaan Enschede: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van bijna 6 kilometer. Hiermee komt duurzame warmte binnen handbereik voor minstens 50 procent van de stad.

De duurzame warmte komt van de afvalenergiecentrale en biomassa-energiecentrale van Twence. Dankzij Warmtebaan Enschede kan meer duurzame warmte bij gezinnen en bedrijven gebracht worden. De verwachting is dat de uitbreiding eind 2019 klaar is.

Lees meer over de Warmtebaan op de website van Ennatuurlijk