Energie-infrastructuur

Gepubliceerd op 16 oktober 2019

Voor elke wijk in Overijssel moet een keuze worden gemaakt voor een alternatief voor aardgas. Die alternatieven zijn: volledig elektrisch (met een warmtepomp), een warmtenet (op basis van bijv. biomassa, geothermie of restwarmte) of duurzame gassen (bijv. biogas of waterstof). Bij elk alternatief hoort ook een bepaalde energie-infrastructuur.

Een aantal projecten op het gebied van de energie-infrastructuur zijn Warmtebaan Enschede, Biogasnetwerk Twente en Biogasnetwerk Noord-Deurningen.

Biogasnetwerk Twente

Het Biogasnetwerk Twente is 7,5 kilometer lang. De eerste producent die is aangesloten is Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen. Zij produceren biogas door mest te vergisten. Dit biogas gaat via het biogasnetwerk naar een centrale opwerkinstallatie in Almelo waar het wordt opgewerkt tot groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het groen gas wordt ingevoerd in het bestaande gasnetwerk en naar woningen en bedrijven getransporteerd. Na opwerking blijft er 4 miljoen m3 groen gas over, genoeg voor 2.500 huishoudens. In de toekomst kunnen ook andere biogasproducenten op het biogasnetwerk aansluiten.

Het biogasnetwerk Twente is een samenwerkingsverband tussen Gasunie New Energy en Cogas. De aanleg van het biogasnetwerk Twente is voor een groot deel gefinancierd met een lening uit ons Energiefonds Overijssel.

Lees meer over het biogasnetwerk op www.biogasnetwerktwente.nl

Biogasnetwerk Noord Deurningen

Het biogasnetwerk Noord Deurningen is 10 kilometer lang en verbindt melkveehouderijen met industriële eindgebruikers. Zeven melkveehouders in Noord Deurningen gaan biogas produceren door op eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energiecoöperatie IJskoud. Dat biogas wordt straks via het biogasnetwerk van Cogas naar een industrieterrein in Denekamp getransporteerd. Daar kan het biogas bij de afnemer(s) direct worden ingezet voor de warmteproductie.

Het biogasnetwerk is inmiddels aangelegd en er zijn al meerdere mestvergisters gerealiseerd. Een aantal melkveehouders moet nog een mestvergister realiseren en de veehouders moeten nog worden aangesloten op het netwerk, voordat het biogasnetwerk operationeel wordt.

Warmtebaan Enschede

Ennatuurlijk is in 2018 begonnen met de aanleg van de Warmtebaan Enschede: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van bijna 6 kilometer waarmee duurzame warmte binnen handbereik komt voor minstens 50 procent van de stad.

De duurzame warmte is afkomstig van de afvalenergiecentrale en biomassa-energiecentrale van Twence. Dankzij de Warmtebaan Enschede kan meer duurzame warmte bij gezinnen en bedrijven gebracht worden. De verwachting is dat de uitbreiding eind 2019 klaar is.

Lees meer over de Warmtebaan op de website van Ennatuurlijk