Internationaal zaken doen

Gepubliceerd op 7 januari 2020

Bedrijven die internationaal actief zijn, groeien sneller en bieden meer werkgelegenheid. Via Go4export ondersteunen wij daarom Overijsselse mkb'ers die gaan exporteren of die meer uit hun export willen halen.

Go4export

Wilt u internationaal zaken doen, exporteren en nieuwe afzetmarkten aanboren? Go4export informeert en ondersteunt Overijsselse ondernemers die gaan exporteren of die meer uit export willen halen.

Op de website van Go4export vindt u informatie over onder andere:

  • lokale, provinciale en nationale initiatieven voor exportbevordering
  • evenementen en activiteiten
  • de inzet van studenten bij internationalisering van uw bedrijf
  • deelname aan handelsmissies en beurzen.

Gratis e-commerce quick scan

Bedrijven die voor hun export online kanalen willen inzetten, kunnen gebruik maken van de Go4export-voucher. Met de voucher kunt u gratis een quick scan laten maken van uw e-commerce kansen bij ondernemen met het buitenland. Per jaar zijn er 20 vouchers beschikbaar.

Jaarlijkse handelsmissie naar China

Jaarlijks organiseert GO4Export een handelsreis naar China. Provincie Overijssel heeft al vele jaren een band met de Chinese provincie Liaoning. Hieruit zijn diverse succesvolle zakelijke contacten voortgekomen.

Internationale contacten zijn belangrijk voor een krachtige Overijsselse economie. In een land als China kunnen ondernemers de markt niet betreden zonder begeleiding vanuit de overheid. De handelsmissie staat daarom altijd onder leiding van een gedeputeerde. In 2019 namen 15 ondernemers deel aan de handelsmissie onder leiding van commissaris van de koning Andries Heidema.

Contact

Jacques van Steenbergen
Telefoon: 038 499 75 32
E-mail: j.v.steenbergen@overijssel.nl

China: chinese tempel