Innovatie

Gepubliceerd op 7 maart 2022

Provincie Overijssel helpt ondernemers die willen innoveren op weg. Dat doen we met een groot kennisnetwerk, subsidies en leningen. Als ondernemer werk je steeds aan het verbeteren en vernieuwen van producten, diensten, en processen. Innovatie zorgt voor groei van jouw bedrijf. Innovatie is ook belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waarmee de provincie zich bezighoudt. Denk aan grondstoffenschaarste, klimaatverandering en vergrijzing. Daarom kun je bij ons terecht voor ondersteuning bij je innovatie.

Strategische Innovatie Investeringsagenda Oost-Nederland (SIIA)

Provincie Gelderland en Provincie Overijssel zetten de komende jaren vol in op een groene en digitale economie, waarin herstel en innovatie de boventoon voeren. De plannen zijn samengevat in een Oost-Nederlandse strategische innovatie- en investeringsagenda (SIIA). Oost-Nederland nodigt hiermee het Rijk en Europa uit om mee te investeren.

Contact

Gerrit Arendshorst
E-mail: gj.arendshorst@overijssel.nl 
Telefoon: 06 50 16 44 15

Margien Katerberg
E-mail: m.katerberg@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 81 06

Provincie als eerste klant

Provincie Overijssel zoekt vernieuwende antwoorden op vraagstukken. Heb je een innovatie die daarin past? Dan kun je contact opnemen met de provincie. Wij zijn dan graag je eerste klant. Bekijk onze vraagstukken in het Launching Customership-programma.

Agro & Food

Provincie Overijssel stimuleert een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Dit doen we met het Agro & Food programma. Hiervoor is een budget van 6 miljoen euro. We steunen agrariërs bij de overgang naar kringlooplandbouw. Een manier van produceren en ondernemen die meer in evenwicht is met de natuur.

Innovatieloketten

De innovatieloketten zijn het eerste aanspreekpunt voor al je innovatievragen. Samen met jou bekijken zij wat je nodig hebt. Gaat het om financiering? Zoekt je samenwerkingspartners? Of heb je vooral behoefte aan kennis? Afhankelijk van je vraag, brengen de innovatieloketten je in contact met de organisatie die je het beste verder kan helpen.

Regio Twente: Novel-T
Regio Zwolle: Kennispoort
Regio Deventer: Cleantechregio

Subsidies

Voor alle fasen van innovatieontwikkeling is financiering beschikbaar. De innovatieloketten en Oost NL kunnen je hierbij adviseren. Enkele mogelijkheden: