Plattelandsontwikkeling - van POP3 naar NSP

Gepubliceerd op 31 oktober 2022

POP3 is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. De oorspronkelijke looptijd van 2014-2020 is met 2 jaar verlengd, dus tot eind 2022. Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe programma NSP.

Openstellingen POP3 2022

In 2022 zijn de volgende regelingen beschikbaar:

 • Regeling LEADER-uitvoering van projecten is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2022, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is.
 • Regeling LEADER-samenwerking is doorlopend opengesteld en sluit op 31 december 2022, of wanneer er geen budget meer beschikbaar is. Voor de Regeling Jonge landbouwers is momenteel nog geen nieuwe openstelling gepland.

Meer informatie over de regeling staat op de website van RVO.

Plattelandsontwikkeling - NSP

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is een subsidieprogramma, waarmee het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt gestimuleerd. Vanaf 2023 is subsidie beschikbaar voor onder meer agrarisch ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties, overheden en samenwerkingsverbanden, voor activiteiten die bijdragen aan een slimme veerkrachtige landbouw, milieu-, biodiversiteits- en klimaatdoelen en brede plattelandsontwikkeling.

Het NSP start officieel op 1 januari 2023. Provincies en het rijk voeren dit subsidieprogramma gezamenlijk uit. U kunt vanaf 2023 bij de provincie subsidie aanvragen voor onder meer:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van het boerenbedrijf
 • Versterken van natuur, landschap en biodiversiteit
 • Verbeteren van dierenwelzijn
 • Integrale gebiedsgerichte aanpak voor milieu, klimaat, biodiversiteit en water
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER

Meer informatie over NSP leest u op de website van ToekomstGLB.nl

LEADER

LEADER is een van de regelingen die worden ingezet in het NSP. Het stimuleert samenwerking en innovatie in een LEADER-plattelandsgebied van onderop. Dit betekent dat plannen en projecten starten vanuit de samenleving.

In Overijssel zijn vier LEADER-gebieden bezig met het opstellen van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Daarin wordt beschreven welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. De Lokale Actiegroep (LAG) beoordeelt of de projectaanvragen voldoen aan de voorwaarden in de LOS. In Overijssel zijn de volgende gebieden actief:

 • Noord-Overijssel (inclusief buitengebied Zwolle en Kampen)
 • Salland
 • Zuidwest-Twente
 • Noordoost-Twente

Subsidie aanvragen

Het NSP gaat in vanaf 1 januari 2023. In de loop van 2023 worden de eerste openstellingen gepubliceerd. Voor het indienen van aanvragen komt een digitaal loket beschikbaar. Op het moment dat er openstellingen zijn, vind je op deze pagina meer informatie voor het indienen van een aanvraag.

Subsidie afhandeling

Je aanvraag voor subsidie dien je in bij provincie Overijssel. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de EU-conformiteitstoets uit op je aanvraag. Indien dat in de regeling is beschreven, wordt je aanvraag door een externe adviescommissie beoordeeld volgens een aantal kwaliteitscriteria. Voor LEADER geldt dat deze kwaliteitstoets door de Lokale Actiegroep (LAG) wordt uitgevoerd. Via het digitale loket ontvang je bericht over het beoordelingstraject en of je aanvraag uiteindelijk wordt goedgekeurd.

Voorgenomen openstellingen 2023 NSP

De openstelling voor 2023 wordt bekend gemaakt zodra deze bekend is.


Contact

Vragen over POP3

Henk Egberts
Telefoon: 038 499 75 22
E-mail: ghbh.egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

Anita te Riet
Telefoon: 038 499 75 11
E-mail: a.t.riet@overijssel.nl

Regeling POP3-subsidies provincie Overijssel

De volledige tekst van deze regeling staat op decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Video ''De kracht van LEADER in Overijssel’

Afbeelding voor de video 'De kracht van LEADER in Overijssel’