Versterkingsprogramma cultuur

Gepubliceerd op 29 maart 2021

Versterkingsprogramma cultuur

Een sterke comeback van de culturele sector zodra het weer kan. Met dat doel wil de provincie Overijssel tot en met 2024 jaarlijks ruim 3 miljoen investeren in het Programma Versterking Culturele Sector. De provincie is daarbij meer dan alleen een financiële partner. Naast een nieuwe subsidieregeling lanceren we ook een kennislijn en maken we andere mogelijkheden en faciliteiten binnen en buiten de provincie beter zichtbaar. Met een sterke culturele sector dragen we bij een aantrekkelijke leefomgeving.

Contact

Vragen? Neem dan contact op met de eenheid Economie en Cultuur:

E-mail: cultuur@overijssel.nl

Faciliteiten

Voor wie

De faciliteiten binnen en buiten de provincie worden beter zichtbaar/benaderbaar gemaakt voor de hele culturele sector.

Uitgangspunten

De provincie lanceert (kleinere) regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de MKB-voucher en een nieuwe VARIA-regeling (2x per jaar) voor experimenten, bijzondere eenmalige producties en crossovers

  • De ontwikkeling van een digitaal platform samen met het culturele veld waar mogelijkheden en faciliteiten goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholingsfondsen, mkb-advies, cultuurfondsen, digitale werkplaatsen en het Makersplatform.

Investering

De provincie wil tot en met 2024 € 1 miljoen per jaar investeren in de faciliteiten.

Tijdslijn

De openstelling van faciliteiten binnen de provincie communiceren we tijdig via onze website en de nieuwsbrief. Het proces om te komen tot een logische plek waar de faciliteiten zichtbaar worden, start half april 2021.

Kennislijn

Voor wie

De kennislijn, waarin we deskundigheidsbevordering stimuleren, is bedoeld voor de hele culturele sector.

Uitgangspunten

De provincie organiseert en faciliteert workshops, leergangen, intervisie en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met het creatief onderwijs en met de culturele sector. Daarbij ligt de focus op:

  • Ondernemerschap
  • Leiderschap
  • Fondsenwerving
  • Innovatie
  • Persoonlijke effectiviteit

Investering

De provincie wil tot en met 2024 € 250.000,- per jaar investeren in de kennislijn

Tijdslijn

  • In april zijn de eerste vier workshops Ieder kwartaal vullen we de activiteiten van de kennislijn aan.
  • Geïnteresseerden kunnen vragen op maat stellen tijdens de break-outsessies op 30 en 31 maart en 9 april.
  • Samen met het culturele veld, (creatief) onderwijs en andere overheden willen we de kennislijn verder vormgeven. Wil je meedenken of meewerken, meld je dan aan voor de Brainstormsessie ‘Kennislijn’ op 13 april om 10.00 uur.
Programma workshops en sessies
Meestgestelde vragen

In april organiseren wij een aantal workshops. Deze eerste 4 workshop zijn met name geschikt ter inspiratie voor initiatieven die van plan in te schrijven op de subsidieregeling. Bij de break-outsessies kunnen culturele organisaties en makers in een-op-een gesprekken vragen te stellen aan provinciale beleidsadviseurs over de nieuwe regeling, de kennislijn en de behoefte aan faciliteiten.

Een aantal meestgestelde vragen over het versterkingsprogramma cultuur en de aanvraag van de nieuwe regeling, de kennislijn en de behoefte aan faciliteiten.