Versterkingsprogramma cultuur

Een sterke comeback van de culturele sector zodra het weer kan. Met dat doel wil de provincie Overijssel tot en met 2024 jaarlijks ruim 3 miljoen investeren in het Programma Versterking Culturele Sector. De provincie is daarbij meer dan alleen een financiële partner. Naast een nieuwe subsidieregeling lanceren we een kennislijn. Bovendien maken we andere mogelijkheden en faciliteiten binnen en buiten de provincie beter zichtbaar. Met een sterke culturele sector dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Regelingen, faciliteiten en kennislijn