Versterkingsprogramma cultuur

Gepubliceerd op 9 september 2021

Versterkingsprogramma cultuur

Provincie Overijssel wil graag een sterke terugkomst van de culturele sector zodra het weer kan. Daarom investeren we tot en met 2024 jaarlijks ruim € 3 miljoen in het Programma Versterking Culturele Sector. De provincie is daarbij meer dan alleen een financiële partner. Naast een nieuwe subsidieregeling lanceren we een kennislijn. Bovendien maken we andere mogelijkheden en faciliteiten binnen en buiten de provincie beter zichtbaar. Met een sterke culturele sector dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Contact

Vragen? Neem dan contact op met de eenheid Economie en Cultuur:

E-mail: cultuur@overijssel.nl

Faciliteiten

Voor wie

De faciliteiten binnen en buiten de provincie worden beter zichtbaar/benaderbaar gemaakt voor de hele culturele sector.

Uitgangspunten

De provincie lanceert (kleinere) regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de MKB-voucher en een nieuwe regeling (2x per jaar) voor experimenten, bijzondere eenmalige producties en cross-overs:

  • De ontwikkeling van een digitaal platform samen met het culturele veld waar mogelijkheden en faciliteiten goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholingsfondsen, mkb-advies, cultuurfondsen, digitale werkplaatsen en het Makersplatform.

Investering

De provincie wil tot en met 2024 € 1 miljoen per jaar investeren in de faciliteiten.

Tijdslijn

De openstelling van faciliteiten binnen de provincie communiceren we tijdig via onze website en de nieuwsbrief. Het proces om te komen tot een logische plek waar de faciliteiten zichtbaar worden, start half april 2021.

Kennislijn

Voor wie

De kennislijn, waarin we deskundigheidsbevordering stimuleren, is bedoeld voor de hele culturele sector.

Uitgangspunten

De provincie organiseert en faciliteert workshops, leergangen, intervisie en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met het creatief onderwijs en met de culturele sector. Daarbij ligt de focus op:

  • Ondernemerschap
  • Leiderschap
  • Fondsenwerving
  • Innovatie
  • Persoonlijke effectiviteit

Investering

De provincie wil tot en met 2024 € 250.000 per jaar investeren in de kennislijn.

Tijdslijn

  • Najaar 2021: Intervisiegroepen Cultuur. In groepen van ca 6 deelnemers denk je onder begeleiding van een ervaren coach met elkaar mee over vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 15 september 2021.
  • Najaar 2021: Leergang Leiderschap in Cultuur: een eenjarig leerprogramma van Universiteit Utrecht voor en door leiders in de culturele sector. Er is plek voor 20 deelnemers. Eigen bijdrage is € 2.750,-. Geef je interesse door via cultuur@overijssel.nl. Wij sturen je dan de aanmeldlink. Aanmelding (en selectie) loopt via Universiteit Utrecht en kan tot en met maandag 20 september 2021.

Voor meer informatie, lees de nieuwsbrief special over de Kennislijn.

Adviescommissie Cultuur

Rianne Brouwers            Voorzitter

Bouke Oldenhof             Theater

Yael Watchman              Muziek (pop)

Joop van Deuren            Muziek (klassiek en jazz)

Wulan Dumatuban         Dans/theater

Florian Weigl                  Mediakunst/beeldende kunst

Lisan Beune                    Impact

Roy Cremers                   Ondernemerschap