Educatie, participatie en talentontwikkeling

Gepubliceerd op 24 juni 2021

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Overijssel kennismaken met cultuur, meedoen, hun eigen mogelijkheden ontdekken en in hun talent kunnen uitblinken. Meedoen aan cultuur draagt bij aan een sociale samenleving en het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken.

Cultuuronderwijs voor alle kinderen

Cultuureducatie begint op de basisschool. Steeds meer scholen geven cultuuronderwijs een vaste plek in hun programma. Samen met gemeenten en schoolbesturen gaan we de afspraken in het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026 vertalen naar lokale convenanten. Hierin staan concrete afspraken over onder andere professionalisering en financiën.

Het Overijsselse cultuuronderwijsprogramma ‘cultuur aan de basis’ versie 2.0 vraagt een grotere betrokkenheid van gemeentes en scholen voor meer en beter cultuuronderwijs. Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit gaat zijn derde periode in. Docenten zijn geschoold en vele activiteiten zijn ontwikkeld, maar er is nog steeds veel werk te verzetten. Rijnbrink zorgt voor de uitvoering van de programma’s in Overijssel. Samen met Rijnbrink hebben we de website www.cultuuronderwijsoverijssel.nl opgezet, waar vraag, aanbod en informatie over cultuureducatie bij elkaar komen.

In de periode 2021-2024 gaan we werken met een nieuw financieringsmodel waarin alle partners samen de kosten dragen. Daarnaast onderzoeken wij hoe we kunnen ondersteunen bij praktische zaken als vervoer van en naar musea of theaters.

Meedoen aan kunst en cultuur

Deelnemen aan kunst en cultuur helpt mensen om zich te ontplooien. Het ontdekken, ontwikkelen en presenteren van talent geeft plezier. Daarom willen we dat meer inwoners van Overijssel meedoen met cultuur. Wij ondersteunen mensen, organisaties en gemeenten die zich hiervoor inzetten op de volgende manieren.

Talent heeft de toekomst

Overijssel is een broedplaats voor nieuw talent. Overijsselse talenten die zich verder willen ontwikkelen krijgen daarvoor op verschillende manieren de ruimte. Wij steunen de culturele instellingen die landelijk voor meerdere jaren gefinancierd worden. Met deze instellingen maken wij onder andere afspraken over hun inzet op de ontwikkeling van het Overijsselse talent.

Daarnaast ondersteunen wij Poppunt Overijssel voor talentontwikkeling in de popsector.


Contact

Nieuwsbrief cultuureducatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief cultuureducatie

Educatie en participatie

Willem van Bruggen
Telefoon: 038 499 75 56
E-mail: W.v.Bruggen@overijssel.nl

Talentontwikkeling

Yvonne Hermus
Telefoon: 038 499 81 66
E-mail: YCT.Hermus@overijssel.nl

Subsidie

Foto Cultuureducatie meisje speelt viool