Educatie en participatie

Gepubliceerd op 18 november 2020

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Overijssel in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Wij stimuleren dat zij kennismaken met cultuur, meedoen, hun eigen mogelijkheden ontdekken en in hun talent kunnen uitblinken. Meedoen aan cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en een sociale samenleving. Ook draagt het bij aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en samenwerken.

Cultuur is jong geleerd

Cultuureducatie begint op de basisschool. Samen met gemeenten en scholen zorgen wij voor goed cultuuronderwijs. Hierover hebben we afspraken gemaakt met het Rijk, gemeenten en het onderwijs in het Bestuurlijk Kader 'Cultuur en Onderwijs 2013 - 2023'. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat leerkrachten worden opgeleid om zelf goed cultuuronderwijs te kunnen geven. Dit is ook onderdeel van het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Overijssel doet mee aan dit programma en stimuleert de Overijsselse gemeenten en basisscholen om zich ook aan te sluiten. Rijnbrink zorgt voor het uitvoering van het programma in Overijssel.

Meedoen is de kunst

Wij willen een provincie zijn waar zoveel mogelijk mensen de kans krijgen (in hun vrije tijd) actief bezig te zijn met kunst en cultuur. Dit doen wij door mensen, organisaties en overheden die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie (financieel) te ondersteunen en met elkaar te verbinden.
Met de regeling Cultuurparticipatie moedigen we Overijsselaars aan actief deel te nemen aan cultuurprojecten. Ook ondersteunen we de inzet van cultuurmakelaars. Cultuurmakelaars zijn onafhankelijk en leggen contacten tussen mensen, verenigingen, nieuwe ideeën en projecten. Gemeenten die meedoen aan de Week van de Amateurkunst (WAK) kunnen een beroep doen op de subsidieregeling WAK.

Talent heeft de toekomst

Overijssel is een broedplaats voor nieuw talent. Overijsselse talenten die professioneel aan de slag willen, krijgen op verschillende manieren de ruimte om zich te ontwikkelen.

  • Wij ondersteunen de vier grote Overijsselse poppodia en productiehuizen om talenten te begeleiden op weg naar de (professionele) top.
  • Met de regeling Nieuwe Makers helpen wij professionele makers bij het zetten van de eerste stappen op hun carrièrepad. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren organisaties.
  • Met de culturele instellingen die de basis vormen van het culturele aanbod in Overijssel maken wij afspraken over hun bijdrage aan talentontwikkeling.
  • Om in te spelen op de behoefte aan flexibiliteit en vernieuwing, ondersteunen wij tweejarige activiteitenprogramma’s van organisaties en netwerken die hiermee de kans krijgen om zich (verder) te ontwikkelen. Dit doen wij deels via een subsidieregeling die in het voorjaar van 2017 is opengesteld.

Contact

Nieuwsbrief cultuureducatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief cultuureducatie

Educatie en participatie

Ineke van Balen
Telefoon: 038 499 83 48
E-mail: I.v.Balen@overijssel.nl

Talentontwikkeling

Yvonne Hermus
Telefoon: 038 499 81 66
E-mail: YCT.Hermus@overijssel.nl