Olasfa week 43 en 46 - 2020 (19 okt t/m 13 nov)

Gepubliceerd op 5 november 2020

Wat wordt er in deze weken gedaan?

De stoomsanering is op 31 januari 2019 stop gezet. De damwanden zijn getrokken tussen 6 februari en 16 maart 2020.  De volgende fase is het ophogen van het terrein met ca. 40.000m3 grond.

Olasfa terrein

Het Olasfa terrein wordt opgehoogd grofweg binnen de huidige ringdijk/kade rond het terrein.

Aan de IJsselkant is intussen de nieuwe kade aangebracht. De kade om het terrein is verhoogd tot NAP + 6,50m. Dit alles ter voorbereiding voor de aanleg van een parkeerplaats door Abbott.

De dijk van de Rijksstraatweg zal in de toekomst over een grote lengte worden verstevigd. Het deel naast het Olasfa terrein wordt voortijdig aangepakt en gecombineerd met de werkzaamheden op het Olasfa terrein zodat over dat deel de situatie definitief zal zijn. De rest van de dijk richting Zwolle wordt dan in een latere fase door het Waterschap verstevigd.

De voorbereidingen om het zand per schip over de IJssel aan te voeren, zijn in volle gang. Er wordt ongeveer 40.000 m3 schoon zand aangevoerd. Dit komt al gauw neer op 60-100 scheepsladingen over een periode van 6-8 weken. Wanneer de werkzaamheden kunnen starten is afhankelijk van het waterpeil in de IJssel. In de periode maart- september was het waterpeil te laag. De breedte en diepgang van de IJssel ter hoogte van het Olasfa terrein was daardoor te kritiek om verantwoord grond aan te voeren. Het schone zand (PFAS-vrij) komt uit het IJsselmeer. Alle vergunningen en contracten liggen klaar maar helaas is het niveau van de IJssel ook nu nog te laag.

Gemeente Olst-Wijhe is in overleg met Enexis over de sloop van het Trafo huisje.

Andere werkzaamheden:

De komende tijd zal de dijkversteviging verder worden afgerond. Onder de inrit naar het Olasfa terrein is de kleilaag doorgetrokken en de inrit opnieuw aangebracht.

In week 46 zal de het gebied rond de ringkade worden ingezaaid. Daarnaast zal er nog materiaal worden afgevoerd en het terrein verder geëgaliseerd.