Aanvoer van grond voor ophogen van het Olasfa terrein

Gepubliceerd op 13 januari 2021

Het terrein wordt momenteel opgehoogd. Omdat het waterpeil in de IJssel nu hoog genoeg is, kan er de komende weken ongeveer 40.000 m3 schoon zand per schip worden aangevoerd.

Dit komt al gauw neer op 60-100 scheepsladingen over een periode van 6-8 weken. Het schone zand (PFAS-vrij) komt uit het IJsselmeer. De aanvoer van het zand per schip gebeurt vijf dagen per week van 07.00 -  18.00 uur. Dit is conform de vergunning die door Rijkswaterstaat voor deze werkzaamheden is afgegeven. Rijkswaterstaat regelt ook de veiligheid op de vaarroute. Dit is de laatste fase van de sanering. Nadat het terrein weer terug gebracht is op de oorspronkelijke hoogte wordt het terrein overgedragen aan Abbott.

Locatie schoon

Daarmee ronden we een lange, technisch enerverende en voor de directe omgeving overlast gevende bodemsanering af met uiteindelijk een goed resultaat. Een van de -in Nederland- ernstigste vervuilde locaties is schoon en krijgt een nieuwe bestemming nadat de Olster Asfalt fabriek failliet ging en deze zeer ernstig vervuilde locatie achterliet.

Afsluiting projectorganisatie en communicatie

De projectorganisatie komt daarmee ook in een andere fase. Vanaf januari 2021 begeleidt Frans Mulder, van de provincie Overijssel, de afrondende fase.

Per eind februari voegen we deze aparte Olasfa website samen met de algemene website van de provincie over bodemprojecten  www.overijssel.nl/bodem.