Sanering Olasfaterrein Olst

Gepubliceerd op 19 januari 2022

Sanering Olasfa-terrein formeel afgerond

Op 30 november 2021 is formeel de sanering fase 2 afgerond. Op die dag is door het bevoegd gezag (provincie en Rijkswaterstaat) de beschikking afgegeven.

Daarmee is er ook akkoord op de resultaten van de sanering.  En is dit 'tijdperk' van sanering en overlast in de omgeving echt voorbij. Fase 3 is gestart, de monitoringsfase met periodieke metingen ondergronds.

Het terrein is op 12 januari 2022 door de Combinatie/Dura Vermeer formeel opgeleverd en overgedragen aan de provincie.

Farmaceutisch bedrijf Abbott wordt de nieuwe eigenaar van het terrein en start later dit jaar met de inrichting van de locatie als parkeerterrein.

Contact

Overijssel loket

Voor klachten en/of meldingen over geur en geluid.
Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl