Sanering Olasfaterrein Olst

Gepubliceerd op 18 november 2021

Overzicht van het gebied
Foto van het terrein vanuit de lucht
Terrein Olasfa
Luchtfoto terrein Olasfa

De situatie 1 juni 2016

klaproos op terrein
olasfa terrein van bovenaf

De situatie maart 2020

Waarom saneren we deze locatie?

Als u over de provinciale weg langs de IJssel bij Olst rijdt, ziet u dat er op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa gewerkt wordt. In deze fabriek werden in het verleden dakasfalt en teerproducten gefabriceerd. Hierdoor zijn de grond en het grondwater ernstig verontreinigd.

In opdracht van provincie Overijssel wordt het terrein tot op 12 meter diepte gesaneerd. Dat gebeurt via een sanering die werkt met hete stoom om verontreiniging uit de grond te krijgen. Overijsel wil deze vervuiling zo goed mogelijk opruimen, zodat toekomstige generaties er geen last van hebben.

In de weekberichten op deze site staat informatie over de wekelijkse werkzaamheden en de bekende overzichtskaarten van de voortgang.

Via bouwbrieven wordt de directe omgeving over bijzondere werkzaamheden geïnformeerd. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar olasfa@overijssel.nl

Ondersteund door:

logo ministerie van infrastructuur en milieu

Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contact

Omgevingsmanager

Rianne Knippels

Telefoon: 06 10 80 93 92
E-mail: r.knippels@overijssel.nl

Overijssel loket

Voor klachten en/of meldingen over geur en geluid.
Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Opdrachtnemer: Combinatie Olasfa vof

Pierre Timmermans

E-mail: pierre@abmglobalconsult.nl

Tauw adviseert over de uitvoering van het contract.