Olasfa week 28 - 2020 (6 juli t/m 10 juli)

Gepubliceerd op 3 juli 2020

Wat wordt er in deze weken gedaan?

De stoomsanering is op 31 januari 2019 stop gezet. De damwanden zijn getrokken tussen 6 februari en 16 maart 2020. De volgende fase is het ophogen van het terrein met ca. 40.000m3 grond.

In de weekberichten melden we welke activiteiten we die specifieke week verwachten.

Olasfa terrein

Het Olasfa terrein wordt opgehoogd grofweg binnen de huidige ringdijk/kade rond het terrein.

Aan de IJsselkant wordt de kade nog iets verlegd. De kade om het terrein wordt verhoogd tot NAP + 6,50m. Dit alles ter voorbereiding voor de aanleg van een parkeerplaats door Abbott.

De dijk van de Rijksstraatweg zal in de toekomst over een grote lengte worden verstevigd. Het deel naast het Olasfa terrein wordt mogelijk al gecombineerd met de werkzaamheden op het Olasfa terrein zodat over dat deel de situatie definitief zal zijn. De rest van de dijk richting Zwolle wordt dan in een latere fase door het Waterschap verstevigd.

Op dit moment is de Combinatie op zoek naar partijen zand/grond die geschikt zijn voor de locatie. Omdat er een nieuwe landelijk eis is in relatie tot de PFAS normen, moet de aangevoerde grond aan een aantal specifieke eisen voldoen. Daarnaast probeert de Combinatie Olasfa grote partijen te vinden die per schip kunnen worden aangevoerd zodat de transportbewegingen over de dijk minimaal zijn.

Waterzuiveringsinstallatie

De waterzuiveringsinstallatie is volledig afgevoerd.

Andere werkzaamheden:

De containers die nu nog op het terrein stonden zijn verplaatst.

De directiekeet van de Combinatie aan de Rijksstraatweg zou in de weg staan voor de werkzaamheden in het kader van de dijkversteviging. Om die reden is de keet verplaatst naar het Abbott terrein achter Bokkers Molle.

Deze en de komende weken zal de parkeerplaats naast de dijk worden afgesloten als voorbereiding op de werkzaamheden langs de Rijksstraatweg.

Voor het beschermen van nestelende oeverzwaluwen zijn linten aangebracht en volgen we de richtlijnen van de natuurbeschermingswet. Deze week vinden er nog opruim- en maaiwerkzaamheden plaats.