Afronden werkzaamheden en ophogen van het terrein

Gepubliceerd op 10 juli 2020

Het terrein is de laatste weken klaar gemaakt voor de ophoging en aanvulling met zand tot de juiste hoogte. Ook zijn de hekken aan de noordkant van het terrein verplaatst, omdat daar de zomerdijk aangepast wordt. De oeverzwaluwen maken goed gebruik van de zandhopen en van de rust op het terrein en hebben hun jongen ondertussen grootgebracht. Tijdens het broedseizoen is er niet gemaaid op het terrein. Omdat we binnenkort starten met de ophoogwerkzaamheden, maaien we het groen dat er nu staat ook niet meer. De bouwketen zijn verplaatst naar een plek achter de molen. Dat geeft weer een hele ander kijk op het terrein na vele jaren.

De voorbereidingen om het zand per schip over de IJssel aan te voeren, zijn in volle gang. Er wordt ongeveer 40.000 m3 schoon zand aangevoerd. Dit komt al gauw neer op 60-100 scheepsladingen over een periode van 6-8 weken. Wanneer de werkzaamheden kunnen starten is afhankelijk van het waterpeil in de IJssel. In de periode maart- mei was het waterpeil te laag. De breedte en diepgang van de IJssel ter hoogte van het Olasfa terrein was daardoor te kritiek om verantwoord grond aan te voeren. Het schone zand (PFAS-vrij) komt uit het IJsselmeer. Alle vergunningen en contracten liggen klaar of zijn in procedure en de verwachting is dat eind augustus het zand aangevoerd wordt. Gemeente Olst-Wijhe is in overleg met Enexis over de sloop van het Trafo huisje.

Dijkversterking

Met het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn afspraken gemaakt om het stuk dijk grenzend aan het Olasfa terrein te versterken, alvorens we daar het terrein ophogen. Daarmee combineren we noodzakelijke werkzaamheden en kunnen deze gelijktijdig uitvoeren. Prettig voor de omgeving en het is goedkoper. De planning is om na de bouwvak vakantie (medio augustus) te starten met de werkzaamheden.

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst (30 km) is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Doel van programma is om Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen.

Ter hoogte van het Olasfa terrein wordt nu het eerste stuk dijkversterking van ongeveer 200 meter opgepakt gelijktijdig met de afwerking en het ophogen van het Olasfa terrein en het bouwrijp maken voor de geplande parkeervoorziening voor Abbott.