Waterinjectie Twente: scheur buitenbuis ROW-2

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Tijdens het webinar 'Waterinjectie Twente: scheur buitenbuis ROW-2' op 7 juli 2021 gaven Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) inhoudelijke toelichtingen. Ook konden kijkers van het webinar vragen insturen. Tijdens het webinar konden niet alle vragen behandeld worden. Met deze vraag-en-antwoordpagina geven SodM, het ministerie van EZK en NAM alsnog antwoorden op deze vragen. Ook de antwoorden op de vragen die in het webinar zijn gegeven zijn hier nogmaals weergegeven. De vragen zijn gesorteerd op onderwerp.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Bekijk de gehele uitzending van ons webinar terug op ons Youtube kanaal: Waterinjectie Twente: infosessie scheur buitenbuis ROW-2 - YouTube