Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 6 april 2021 de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2021 (RTSO 2021) vastgesteld. Deze regeling is een vervolg op de RTSO 2016. Omwonenden van het Olasfaterrein die onder de RTSO 2016 voor zichthinder in aanmerking kwamen kunnen een aanvraag indienen.

Waarom een tegemoetkoming Olasfa

In 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa (RTSO 2016) vastgesteld. Dit is een compensatieregeling voor gederfd woongenot voor omwonenden van het Olasfaterrein in Olst. Aanleiding voor deze regeling was het verzoek van omwonenden om compensatie te krijgen voor de overlast en lange duur van de saneringswerkzaamheden op het Olasfaterrein. Vanuit de RTSO 2016 zijn aan omwonenden compensaties verstrekt voor overlast over de periode 2005 tot 1 januari 2016 en is tegelijk toegezegd dat voor de periode na 2016 tot einde van de saneringswerkzaamheden een vervolg op de regeling komt

De saneringswerkzaamheden zijn op 1 april 2021 afgerond met het ophogen van het terrein. Reden voor Gedeputeerde Staten om de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2021 (RTSO 2021) vast te stellen voor de periode 2016 tot 1 april 2021. Voorafgaand aan de vaststelling is overleg geweest met een afvaardiging van het buurtcomité.

Alleen compensatie voor zichthinder

De RTSO 2021 staat open voor omwonenden die op basis van de RTSO 2016 voor zichthinder voor een vergoeding in aanmerking kwamen. Voor omwonenden die na 1 januari 2016 in de omgeving van het Olasfaterrein zijn komen wonen, kan niet gezegd worden dat zij met langdurige en onvoorziene overlast te maken hebben gehad.

Onder de RTSO 2016 werd, naast zichthinder, ook gecompenseerd voor overlast door geur, geluid en trillingen. Onder de RTSO 2021 is die compensatie niet mogelijk. De reden is dat overlast door geur, geluid of trillingen zich na 1 januari 2016 (veel) minder hebben voorgedaan. Ook de intensiteit van de overlast die in deze periode kan zijn ervaren, was minder dan de periode tot 2016. Overlast dat omwonenden nog af en toe ervaren wordt daarom niet aangemerkt als aantasting van woongenot waarvoor compensatie nodig is.


Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Rianne Knippels

Omgevingsmanager Olasfa

Telefoon: 06 10 80 93 92
E-mail: R.Knippels@overijssel.nl.

Meer informatie over de regeling staat in het Provinciaal blad van Overijssel.

Indienen aanvraag

Het indienen van een aanvraag voor ondervonden zichthinder kan via dit aanvraagformulier.