Sanering Blekerijweg IJsselmuiden

Gepubliceerd op 17 november 2022

De bodem rondom de voormalige chemische wasserij aan de Blekerijweg in IJsselmuiden is verontreinigd. De verontreiniging zorgt voor schade aan de natuur. Ook mogen sommige bedrijven het (grond)water nu niet gebruiken. Om dit op te lossen gaan we de grond schoonmaken. Dit heet saneren. We verwachten eind 2023 klaar te zijn met de werkzaamheden.

Contact

Johannes Vermeulen

Omgevingsmanager

Telefoon: 06 15 65 09 66
E-mail: saneringblekerijweg@overijssel.nl

Wat er is aan de hand?

  • Door de voormalige wasserij zijn er chloorkoolwaterstoffen in de bodem terecht gekomen. Dit zijn schadelijke stoffen die tussen ongeveer 1960 en 1980 werden gebruikt in de wasserij.
  • Vanaf de Blekerijweg stroomt de verontreiniging langzaam via het grondwater naar de Koekoekspolder. In dit grondwater zitten chloorkoolwaterstoffen. Het verontreinigde grondwater zit minimaal 20 meter diep onder de woonwijk Zandberg.
  • Het verontreinigde grondwater komt ten zuiden van de Koekoeksweg in de Koekoekspolder omhoog. Hierdoor wordt in de Koekoekspolder het oppervlaktewater en de modderige grond (het slib) in de sloten verontreinigd.
  • Via sloten in de Koekoekspolder wordt de vervuiling verspreid. De vervuiling gaat richting Nieuw Lutterzijl bij Grafhorst. Daar verspreidt het zich naar De Goot en het Ganziendiep.

Visualisatie verontreinigde grondwaterstroom Blekerijweg IJsselmuiden

Gefaseerde bodemsanering

Het bodemsaneringsproject te IJsselmuiden wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase saneren we de grond aan de Blekerijweg op de plaats van de voormalige chemische wasserij. In de tweede fase saneren we de kwelzone (Koekoekspolder). Hier komt de verontreinigde grondwaterstroom naar boven op ongeveer 2 kilometer van de bron. Het saneringsplan voor fase 1 is bijna afgerond.

Ten zuiden van de Koekoeksweg is ernstige schade van het grondwater in de kwelzone. Ook mogen sommige bedrijven het (grond)water nu niet gebruiken. Zodra het het saneringsplan voor fase 1 klaar is, starten we met het saneringsplan voor fase 2. De beide fasen zullen daar waar mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd.

Fase 1 Bronzone Blekerijweg

Wat gaan we doen?

Rondom de voormalige chemische wasserij aan de Blekerijweg gaan we de verontreinigde grond verwijderen. Dit doen we door de grond tot ongeveer 6 meter diep uit te graven. De vervuilde grond wordt afgevoerd en er komt schone grond voor terug. De volledige sanering wordt in opdracht van de Provincie uitgevoerd.

Het saneringsplan is bijna klaar

Het saneringsplan voor de sanering van de bron van de verontreiniging aan de Blekerijweg 4-1 is bijna klaar. Dit plan beschrijft wat we doen om een einde te maken aan de verontreiniging in de bron. Dit moet er voor zorgen dat er een einde komt aan de verontreinigde grondwaterstroom naar de Koekoekspolder. Het saneringsplan dienen wij begin juni in bij de Omgevingsdienst IJsselland. Het besluit op het saneringsplan wordt in december 2022 verwacht.

Op welke terreinen wordt de sanering uitgevoerd

De sanering wordt uitgevoerd op het terrein van de Blekerijweg 4-1. Alle bebouwing op de Blekerijweg 2 en 2a, 4, 4-1 wordt gesloopt om de sanering uit te kunnen voeren. Ook wordt een bijgebouw aan de Frieseweg 3 gesloopt. Met de eigenaren hebben wij hierover afspraken gemaakt. Wij slopen alle bebouwing om de sanering veilig uit te kunnen voeren, zonder schade te veroorzaken aan bebouwing in de directe omgeving. Niet op alle stukken grond is sanering van de bodem nodig. Deels wordt de grond ingericht als werkterrein en voor opslag tijdens de sanering.

Aanvullend natuuronderzoek

Het aanvullend natuuronderzoek is in volle gang en is in augustus klaar. Ook bereiden wij maatregelen voor om bijvoorbeeld alternatieve leefruimte aan te bieden voor bijvoorbeeld de vleermuis. Op basis van de resultaten van het natuuronderzoek, wordt een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming ingediend. De instemming hierop wordt december 2022 verwacht.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De start van de daadwerkelijke sanering is gepland voor maart 2023 en duurt waarschijnlijk 6 maanden. Voorbereidend werk, zoals de sloop van gebouwen en inrichting van het werkterrein, start waarschijnlijk in december 2022.

Fase 2 Kwelzone Koekoekspolder

In de Koekoekspolder komt verontreinigde grondwaterstroom vanuit de Blekerijweg aan de oppervlakte. Deze grondwaterstroom moet worden gereinigd. Hiervoor moet een zogenaamd biologisch scherm geplaatst worden. Ruim voor het grondwater omhoog komt, worden filters op verschillende dieptes in de grondwaterstroom geplaatst. De filters moeten de grondwaterstroom reinigen. De filters zullen boven de grond nauwelijks zichtbaar zijn. De voorbereiding van deze sanering zijn gestart door voor fase 2 een saneringsplan op te stellen. De verwachting is dat in 2023 de uitvoering plaatsvindt.