Bodemsanering Blekerijweg IJsselmuiden

Gepubliceerd op 3 juni 2021

We gaan de bodem rondom de voormalige chemische wasserij aan de Blekerijweg in IJsselmuiden schoonmaken. Dit heet saneren.

Contact

Johannes Vermeulen (Omgevingsmanager)
06 15 65 09 66
saneringblekerijweg@overijssel.nl

Wat er is aan de hand?

Door de voormalige wasserij zijn er chloorkoolwaterstoffen in de bodem terecht gekomen. Dit zijn schadelijke stoffen die tussen ongeveer 1960 en 1980 werden gebruikt in de wasserij.

Vanaf de Blekerijweg stroomt de verontreiniging langzaam via het grondwater naar de Koekoekspolder. In dit grondwater zitten chloorkoolwaterstoffen. Het verontreinigde grondwater zit minimaal 20 meter diep onder de woonwijk Zandberg.

Het verontreinigde grondwater komt ten zuiden van de Koekoeksweg in de Koekoekspolder omhoog. Hierdoor wordt in de Koekoekspolder het oppervlaktewater en de modderige grond (het slib) in de sloten verontreinigd.

Via sloten in de Koekoekspolder wordt de vervuiling verspreid. De vervuiling gaat richting het stoomgemaal Mastenbroek bij Kamperzeedijk-Oost. Daar verspreidt het zich naar het Ganzendiep en De Goot.

Over de verontreiniging

De verontreiniging zorgt voor schade aan de natuur. Ook mogen sommige bedrijven het (grond)water nu niet gebruiken.

Als we de verontreiniging in de grond aan de Blekerijweg niet weghalen, blijft de verontreiniging in de bodem het grondwater verontreinigen. Zelfs na het schoonmaken van de verontreiniging bij de Blekerijweg duurt het 40 tot 50 jaar tot de negatieve invloed in het grondwater diep onder de woonwijk de Zandberg en in de Koekoekspolder is verdwenen. Daarom gaan we nu aan de slag.

Waar we gaan schoonmaken

We gaan op 2 plekken de verontreiniging verwijderen. Per plek doen we dat op een andere manier.

Blekerijweg

Rondom de wasserij aan de Blekerijweg gaan we de verontreinigde grond verwijderen. Dit doen we door de grond tot ongeveer 6 meter diep uit te graven. De vervuilde grond wordt afgevoerd en er komt schone grond voor terug.

Planning

  • De voorbereidende onderzoeken starten mei 2021 en nemen 3 maanden in beslag. Mensen met een huis en/of een pand in de buurt van de wasserij krijgen hierover bericht.
  • De komende maanden werken we aan een plan om de grond schoon te maken. Dit heet een saneringsplan. We verwachten dat we dit plan eind augustus/begin september 2021 kunnen toelichten aan omwonenden.
  • We verwachten dat we in de zomer van 2022 starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Overlast

We proberen overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zo zijn dat u last krijgt van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van de damwanden, vrachtverkeer en sloopwerkzaamheden. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Koekoekspolder

In de Koekoekspolder gaan we aan de slag nadat het werk rondom de wasserij aan de Blekerijweg eind 2022 klaar is. Voor het schoonmaken van de Koekoekspolder wordt een apart plan gemaakt.

Woonwijk Zandberg

Onder de woonwijk Zandberg gaan we het grondwater niet schoonmaken. De verontreiniging in het grondwater ligt diep onder de woonwijk. Daardoor zijn er geen gezondheidsrisico’s. We verwachten dat de vervuiling in het grondwater in 40 tot 50 jaar vanzelf richting de Koekoekspolder stroomt.