Asbestdaken: toolbox gemeenten

Gepubliceerd op 30 maart 2021

In Overijssel zijn al vele asbestdaken vervangen of verwijderd. Toch is er nog zo’n 8 miljoen m2 asbestdaken te vinden in de steden en in het buitengebied. Als gemeente kun je eigenaren van een asbestdak bewust maken van het materiaal dat op hun dak ligt en de risico’s daarvan. Want een dak zonder asbest is veiliger én beter voor ieders gezondheid. Tegelijkertijd kun je dakeigenaren stimuleren het dak aan te pakken, want dat biedt absoluut kansen als het gaat om verduurzaming, energiebesparing en klaar zijn voor de toekomst. Voor zowel particulier als ondernemer.


Maak vrij gebruik van onderstaande (communicatie)middelen en plannen bij de opzet van een eigen plan van aanpak. Speel in op natuurlijke momenten voor vervanging van het asbestdak, creëer mogelijkheden en koppel met andere opgaven, laat zien wat er allemaal kan en inspireer met mooie voorbeelden.

Aantallen vierkante meters asbestdak per gemeente per 2018

Aantal m2 asbestdak per gemeente per 2018.

Financiering

Voor een beeld van de kosten, fiscale en financiële opties om dakvervanging te betalen en kosten te verlagen.

Collectief saneren asbestdaken < 35 m2

Stappenplannen vervangen asbestdaken

De onderstaande stappenplannen kun je als gemeente gebruiken om dakeigenaren inzicht te geven in de handelingen voor het verwijderen en vervangen van asbestdaken:

Flowcharts stortmogelijkheden

Voor het stapsgewijs in beeld brengen van jouw (gratis) gemeentelijke stortmogelijkheden zijn een tweetal concept flowcharts opgesteld.

Asbestdakenkaart

asbestkaart

Bekijk de interactieve kaart op postcode met het overzicht van (vermoedelijke) asbestdaken.

Beeldmateriaal

Deze foto’s vrij te gebruiken in verschillende resoluties.

Films

Gemeentelijke plannen & documenten

Voorbeelden van plannen van aanpak 'Aanpak asbestdaken' en (Advies)nota’s & collegevoorstellen ‘Aanpak asbestdaken’ kun je opvragen bij Nathalie Kwakman via naj.kwakman@overijssel.nl.

De volgende documenten staan tot je beschikking:

  • Plan van aanpak asbest Dalfsen
  • Plan van aanpak Raalte
  • Plan van aanpak Zwolle
  • Plan van aanpak Olst-Wijhe
  • Adviesnota verwijdering van asbestdaken Twenterand
  • Bijlage bij advies verwijdering Asbestdaken Twenterand
  • Collegevoorstel Tubbergen
  • Collegevoorstel Zwolle pva Stimuleren Verwijdering asbestdaken