Asbestdaken: toolbox adviseurs

Gepubliceerd op 30 maart 2021

Heeft jouw klant een asbestdak? Dan heeft hij voor de aanpak behoefte aan duidelijke informatie en gericht advies. Zijn er bijvoorbeeld financiële en fiscale opties om de kosten voor dakvervanging te verlagen? Hoe zit het met de verzekering? Welk risico loop ik als eigenaar van een asbestdak, nu en in de toekomst? Als adviseur of intermediair kun je daarin een rol spelen door te adviseren, informatie te geven of door te verwijzen. Onze kennis en ervaringen hebben we verwerkt in diverse (communicatie)middelen.

Gebruik ze vooral om eigenaren van een asbestdak verder te helpen.

informatie voor adviseurs

Financieel / fiscaal adviseurs

De vervanging of verwijdering van een asbestdak vraagt om een financiële investering en een toekomstgericht plan. Voor dit advies ben je de aangewezen partij. Jij kent jouw klant, zijn persoonlijke situatie en wensen. Sommige financieringsmogelijkheden vragen tijd. Je kunt jouw klant adviseren om hiermee op tijd te starten.

Makelaars

Als makelaar ben je de spil in de aan- en verkoop van woningen, bedrijfspanden en ander onroerend goed. Heeft een pand een asbestdak, dan raakt dat ook jouw werk. Je kunt kopers en verkopers hier op wijzen. Het is belangrijk dat zij nadenken over de toekomst van het pand, bedrijf of erf én wat dit voor hen betekent. Jij kunt hen daarbij helpen of doorverwijzen.

MKB Nederland

Voor individuele bedrijven én ondernemers (bedrijventerrein) biedt een overkoepelende instantie een steun in de rug als het gaat om de aanpak van asbestdaken. Een KVO-werkgroep kan bijvoorbeeld helpen met ondersteunende informatie. Zo stimuleer je bewustwording en laat je zien hoe eigenaren het dak (duurzaam en energiebesparend) individueel of juist samen aan kunnen pakken!

Verzekeraars

Een asbestdak op een pand of woning heeft gevolgen voor de verzekerbaarheid. Elke verzekeraar gaat hier anders mee om. De één past de premie en/of de voorwaarden aan, de ander vraagt om een plan van aanpak voor het dak. Duidelijkheid over de verzekerbaarheid is belangrijk, net zoals de risico’s en de feiten rondom asbest. Als verzekeraar kun jij deze boodschap overbrengen.

Saneerders & ontzorgende samenwerkingen

De provincie ondersteunde meerdere initiatieven en samenwerkende bedrijven die eigenaren van een asbestdak een ontzorgend totaalproduct aanbieden, bijvoorbeeld www.asbestschakel.nl Zij kunnen dakeigenaren helpen bij de aanpak van het asbestdak. Kijk op www.ascert.nl voor professionele asbestsaneringsbedrijven.

Stappenplannen vervangen asbestdaken

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe dakeigenaren het verwijderen of vervangen van het asbestdak kunnen aanpakken.

Asbestdakenkaart

asbestkaart

Bekijk de interactieve kaart op postcode met het overzicht van (vermoedelijke) asbestdaken.

Meer informatie voor dakeigenaren

Hoe herken ik asbest? Herkennen van en het omgaan met asbest.

Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over de aanpak van asbestdaken, stortopties en eventuele regelingen.