Asbestdak eraf: deze zeven Overijsselaars gingen u voor

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Zeven eigen ervaringen van ondernemers en particulieren uit Overijssel die aan de slag gingen om hun asbestdak te vervangen voor een nieuw dak. Hoe pakten ze dat aan?

Kitty Althof

Kitty Althof portret

Deze Deventerse was eigenaar van een 5,6 m2 asbestdak

“Naast mij wonen twee kleine kinderen. Het feit dat ze bloot werden gesteld aan asbest van het dak van mijn schuurtje, voelde al een lange tijd niet goed. Mijn oude dak heb ik met enthousiasme vervangen voor een prachtig rood en veilig exemplaar!”

Kitty hoorde van het asbestdakenverbod tijdens haar werk bij het meldpunt Overijssel. Dat is dé verzamelplaats van alle overlastmeldingen van de provincie. Haar verantwoordelijkheidsgevoel werd aangesproken en ze besloot, na diverse offertes van saneerders, om toch zelf haar asbestdak te vervangen.

Martin Hondeveld

Martin Hondeveld portret

Eigenaar van mini-camping de Zwerver in Raalte

650 m2 voormalig asbestdak “Ik heb bewust de keuze gemaakt om te saneren en mijn bedrijf voort te zetten. Daar heb ik geen moment spijt van. Mijn bedrijf kan zich weer verder ontwikkelen. Ik zet nu mijn spaargeld aan de kant voor zonnepanelen.”

Als kleine ondernemer koos Martin voor de vervanging van zijn asbestdak, ondanks de hoogte van de investering. De veiligheid van zijn gasten stond voorop en de toen beschikbare subsidies trokken hem over de streep. Voor een optimale planning van de vervanging nam hij iemand in de arm die hem de complete organisatie uit handen nam. Van asbestsanering tot aan het nieuwe dak.

Jan Hulsman

Jan Hulsman portret

Voormalig eigenaar varkenshouderij in Lemelerveld 4100 m2 asbestdak

“Ik heb geen opvolger, dus moest ik andere keuzes maken. De ruimtelijke regeling van de gemeente bleek voor mij de oplossing. Ik sloop mijn stallen met asbestdaken en krijg er woonkavels voor terug.”

Jan was een actieve varkenshouder van 73 jaar. Het liefst loopt hij de hele dag door de stallen om te kijken of alles in orde is. Begin 2019 worden zijn drie stallen gesloopt. In ruil daarvoor mag hij vier woonkavels realiseren op zijn eigen grond voor de verkoop. Zijn financieel adviseur en de gemeente hebben hem begeleid bij dit proces.

Frankwin Faber

Frankwin Faber portret

Inwoner van Dalfsen en lid van duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen, was eigenaar van een asbestdak van 16 m2 “

Al fietsend zag ik hele straten met schuurtjes met asbestdaken. Eerder viel het me niet zo op, nu weet ik van het risico. Met het initiatief van onze vereniging om samen met de bewoners collectief kleine asbestdaken te vervangen, kregen we meer dan 800 m2 asbest van de daken. “We hebben absoluut wat bereikt voor Dalfsen!”

Als inwoner van Dalfsen zet Frankwin zich in voor de werkgroep Bewust wonen, een onderdeel van vereniging Groen Gebogen uit Dalfsen. De vereniging wil op alle fronten graag de kwaliteit van de leefomgeving van hun dorp verbeteren. Met bewoners van twee wijken in Dalfsen vervingen ze op één dag samen de asbestdaken van schuurtjes. “Een bewoner maakte onze vereniging attent op het asbestdakenverbod. En als we staan voor bewust wonen, dan hoort de verwijdering van asbest daar ook bij. Inclusief mijn eigen dak.”

Frans Apeldoorn

Frans Apeldoorn portret

Operationeel directeur Agrifac Machinery in Steenwijk, producent landbouwwerktuigen. Agrifac Machinery verving 10.000 m2 asbestdak.

“Ons bedrijf groeide hard en er was behoefte aan meer ruimte, vooral voor onze ruim vier meter hoge machines. Alles in ons pand was oud en voldeed niet meer aan de huidige veiligheidseisen en noodzakelijke arborichtlijnen. We hebben een gefaseerd plan van aanpak gemaakt, inclusief de verwijdering van ons asbestdak. Want ook dat moest!”

Agrifac Machinery maakt onder andere zelfrijdende landbouwspuiten. Zij verbouwden het bedrijf volgens het meest duurzame nieuwbouwconcept: BREAAM. Nu hebben ze geen gasaansluiting meer, alle gebouwgebonden installaties draaien op zonne-energie en ook de landbouwmachines worden met aandacht voor duurzaamheid en plantverzorging gemaakt. Het bedrijf werkt nu energieneutraal.

Ilse Lammertink

Ilse Lammertink portret

Inwoner van de wijk ’t Gijmink in Goor. Was eigenaar van een asbestleidak.

“Ik ben blij dat het asbestdak er nu af is. Het dak was er echt aan toe. Over deelname aan de koppelpilot van de gemeente hoefden wij niet lang na te denken. Het heeft voor ons alleen maar voordelen. We hebben nu niet alleen een mooi dak, het asbest is weg en het is ook nog eens goed geïsoleerd.”

In de wijk ’t Gijmink in Goor vindt er een grootschalige asbestbodemsanering plaats. De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente willen daar alle mogelijke gezondheidsrisico’s van asbest wegnemen. Naast de bodemsanering pakt de gemeente ook de asbestleidaken in de wijk aan. De tuin van Ilse is al deels gesaneerd. Haar asbestleidak is samen met die van haar buurtbewoners aangepakt met een koppelpilot.

Alfred Hamberg

Alfred Hamberg portret

Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal Saneert 530 sociale huurwoningen met elk 60 m2 asbestdak

“De veiligheid van onze huurders was samen met de energietransitie voor ons de aanleiding om de asbestdaken te vervangen. Zo sluiten we de risico’s van asbest uit, verhogen we het wooncomfort en profiteren onze huurders van lastenverlichting op energiekosten. Een win-win situatie voor iedereen!”

In 2016 startte de woningcorporatie met het project ‘Asbest eraf en zon erop’. In de wijk Norden worden gefaseerd woningen aangepakt in een reeks van 540 tot en met 2023. Tegelijkertijd pakken ze ook schuurtjes aan en geven ze eigenaren van aangrenzende koopwoningen de gelegenheid aan te haken bij de sanering. “Elke situatie is maatwerk. We doen niet moeilijk. Dat asbest moet er gewoon af.”


Contact

Contactpersoon Overijssels Agrarisch Jongerenkontakt 'Pak je dak':

Wolter Neutel
E-mail: wneutel@oajk.nl

Contactpersoon Duvast:

René Kuizenga
E-mail: rene@duvast.nl

Contactpersoon Door Advies:

Remco Janssen
E-mail: r.janssen@dooradvies.nl