Aanpak en best practices aanpak asbestdaken

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Bij meerdere provincies en gemeenten worden verschillende vormen van aanpak ontwikkeld voor het (versnellen) van de sanering van asbestdaken. Op de site van Asbestversnelling staan diverse initiatieven die zijn uitgerold in heel het land.

Best practices Overijssel

Ook in Overijssel zijn er meerdere versnellingsinitiatieven en vormen van aanpak gericht op verschillende doelgroepen. Ter inspiratie en als leidraad een overzicht om ook aan de slag te gaan met het asbestdakenverbod.

Versnellingsinitiatieven

Vanuit inwoners, ondernemers, organisaties, gemeenten en vanuit het land.

Asbestservicepunt

LTO Noord-afdeling Steenwijkerland, Business Club Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland hebben met ondersteuning van de provincie Overijssel een asbestservicepunt opgericht. Zij helpen ondernemers bij het proces van asbestverwijdering en de daarvoor noodzakelijk investering. Ze ontzorgen de ondernemer door het aanbieden van informatie door middel van een stappenplan, opties van financiering en bij interesse een collectief aanbod voor verwijdering.

Asbestversnelling.nl/versnellingsinitiatieven

Landelijke voorbeelden van versnelling in de aanpak van asbestdaken (gemeenten en provincies).

Coalities

Krachten bundelen loont. Bedrijven en ondernemers in de keten van ‘dak eraf, dak erop’ kunnen samen dakeigenaren ontzorgen. Het levert tijdswinst en kan bij een collectieve aanvraag financieel voordeel opleveren.

Asbestschakel

Asbestschakel clustert werkzaamheden en neemt de klant al het werk uit handen. Met een keten van bedrijven, van advies tot en met uitvoering en van sanering tot nieuw dak. De klanten profiteren van schaalvoordelen en een scherpe prijs door bundeling van werkzaamheden.

Aanpak (clusteraanpak landelijk gebied)

Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt

Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) organiseert bijeenkomsten ‘Pak je dak’ voor jonge agrarisch ondernemers. Het project ondersteunt jonge ondernemers zodat zij andere jonge ondernemers kunnen en gaan voorlichten over de noodzaak en mogelijkheden voor dakvervanging. Initiatief in samenwerking met  lokale accountants en de Rabobank.

Contactpersoon OAJK: Wolter Neutel, wneutel@oajk.nl

Dakvervanging in kleine clusters

Pilots om collectieve dakvervanging te organiseren in kleine clusters van ongeveer 5 dakeigenaren, gemengde bedrijven en particulieren. Deze aanpak wordt uitgevoerd door Duvast uit Zwolle en Door Advies uit Borculo in opdracht van de gemeenten Twenterand (Anja ter Beek), Rijssen-Holten (August Kamphuis) en Hof van Twente (Joost Nijhuis) en Noaberkracht (Anne Voorpostel).

Contactpersoon Duvast: René Kuizenga, rene@duvast.nl
Contactpersoon Door Advies: Remco Janssen,  r.janssen@dooradvies.nl,