100 asbestinventarisaties op jongerenlocaties

Gepubliceerd op 22 augustus 2022

100 gratis asbestinventarisaties voor locaties waar veel jongeren komen

In Overijssel is nog zo’n 10 miljoen m2 aan asbestdaken te vinden. De verwering van deze daken zorgt ervoor dat er meer asbestvezels vrijkomen in de lucht. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen, wil provincie Overijssel eigenaren van locaties waar veel jongeren en kinderen komen ondersteunen bij de aanpak van hun dak. Hoe? Door voor deze specifieke groep 100 gratis inventarisaties van asbestdaken ter beschikking te stellen.

Welke daken komen in aanmerking en waarom?

Het gaat om asbestdaken van panden waar regelmatig veel jongeren komen. Zij kunnen hier namelijk in aanraking komen met vrijgekomen asbestvezels. Jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden.

Het gaat bijvoorbeeld om daken van:

  • Maneges
  • Sportaccommodaties
  • Clubgebouwen van verenigingen of stichtingen
  • Verblijfsrecreatieterreinen
  • Scholen

Gebouwen in eigendom van overheden komen niet in aanmerking.

Hoe kom ik in aanmerking?

De dakinventarisaties worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door een extern bureau. Zij kijken of u als eigenaar en uw locatie voldoen aan de gestelde criteria. Binnen een week na aanmelding ontvangt u een reactie. Komt uw locatie in aanmerking, dan wordt de inventarisatie na uw akkoord binnen een termijn van drie weken uitgevoerd.

U kunt uw dakinventarisatie uitbreiden door meteen een asbestinventarisatie te laten uitvoeren voor het gehele pand. De meerkosten zijn dan wel voor uw rekening. Ook deze inventarisatie vindt plaats nadat u als pandeigenaar opdracht hebt gegeven.

Contact

Label 100 inventarisaties asbestdaken

Heeft u plannen om uw asbestdak te vervangen? Meld dan uw locatie met asbestdak aan voor een kosteloze inventarisatie:

Telefoon: 088 990 47 50
E-mail: asbestdaken@rps.nl