Vijf jaar slimme en duurzame mobiliteit in Oost-Nederland

Gepubliceerd op

Al vijf jaar werken gemeenten, Rijk en provincies Overijssel en Gelderland samen aan slimme en duurzame mobiliteit. Op donderdag 30 maart blikten we samen met zo’n 90 aanwezigen terug op de resultaten van het GO-VOORT programma 2018-2023 én we keken vooruit op de toekomst.

De Smart Mobility Dag Oost-Nederland stond in het teken van inspiratie en afspraken maken voor de toekomst. Alle aanwezigen maken zich hard om Overijssel en Gelderland bereikbaar en veilig te houden. Slimme en duurzame toepassingen zorgen dat de bestaande infrastructuur beter wordt gebruikt. En dat inwoners, ondernemers en bezoekers duurzaam, vlot en veilig kunnen reizen in Oost-Nederland. Tijdens de dag vond kennisuitwisseling plaats tussen de diverse overheden, waardoor we efficiënter werken en meer resultaten boeken.

Samen sterker

We werken samen aan de landelijke slimme en duurzame mobiliteit. Als wegbeheerders digitaliseren we gezamenlijk onze verkeersdata, zoals data over wegwerkzaamheden, parkeren en verkeersborden. Door samen te werken gaan we efficiënter om met de capaciteit die we hier in Oost-Nederland hebben. We maken afspraken met navigatieapps over deze verkeersdata en zorgen op regionaal niveau dat het verkeer sneller en veiliger doorstroomt. Hierdoor is het mogelijk om sluipverkeer langs schoolzones te voorkomen.

Leren van en met elkaar

Hoe gaan we om met een aanvraag voor een laadpaal? Of hoe zorgen we voor meer gebruik van deelmobiliteit, dus deelauto’s en deelfietsen? Daar heeft een gemeente of provincie al goede voorbeelden van. Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar benutten we elkaars expertise. We bespraken verschillende thema’s tijdens workshops en deden inspiratie op over gedrag in het verkeer. Samen met Rijkswaterstaat spraken we over hoe wegbeheerders hinder door wegwerkzaamheden kunnen beperken door slim te bouwen, slim te plannen en slim te reizen. Tot slot hebben we met een testrit ervaren hoe de Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) werkt.