Update over het formatieproces

Gepubliceerd op

Eind april hebben de formateurs met de fractievoorzitters van de niet-formerende partijen gesproken om te inventariseren wat de wensen zijn voor betrokkenheid bij het formatieproces, zowel qua proces als inhoud. Alle 9 niet-formerende partijen hebben input geleverd. Zoals afgesproken, koppelen de formateurs terug over het verdere vervolg en komen namens de formerende partijen met voorstellen daarvoor.