Terinzagelegging Beheerplan en Provinciaal Inpassingsplan Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Gepubliceerd op

Het Beheerplan en het PIP inclusief bijlagen liggen van dinsdag 17 januari tot en met dinsdag 28 februari 2023 ter inzage.

Op 30 augustus 2022 hebben Gedeputeerde Staten het definitieve Natura 2000-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld vastgesteld. Op 7 december 2022 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vastgesteld.

Terinzagelegging beide plannen

Het Beheerplan en het PIP inclusief bijlagen liggen van dinsdag 17 januari tot en met dinsdag 28 februari 2023 ter inzage.

Naar de terinzagelegging