Terinzagelegging ontwerp-addendum (bijlage) Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied

Gepubliceerd op

Op 6 september 2023 hebben Gedeputeerde Staten voor het Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied een ontwerp-addendum (bijlage) vastgesteld.

Het ontwerp-addendum ligt ter inzage van dinsdag 19 september tot dinsdag 31 oktober 2023.

Naar de terinzagelegging ontwerp-addendum