Terinzagelegging gewijzigd Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld.

Het PIP inclusief bijlagen ligt vanaf dinsdag 14 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage. In de periode van woensdag 15 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 kan tegen het PIP beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.