Terinzagelegging gewijzigd Provinciaal Inpassingsplan en peilbesluit Noordmanen

Gepubliceerd op

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Noordmanen vastgesteld.

Op 31 januari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het Peilbesluit Noordmanen vastgesteld.

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) en het vastgestelde Peilbesluit liggen vanaf dinsdag 14 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage. In de periode van woensdag 15 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 kan tegen het PIP en het Peilbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.