Overijssel legt circulaire oever aan in de Oude Vaart Hasselt

Gepubliceerd op

Overijssel begint de aanleg van een circulaire oever in de Oude Vaart in Hasselt, langs de provinciale weg N337 waar de provincie hergebruikte damplanken laat plaatsen. Hierdoor wordt 1.285 ton CO2 minder uitgestoten ten opzichte van een stalen waterkant.

Dit komt overeen met ruim 75.000 autoritten van Zwolle naar Amsterdam. De milieubelasting is slechts een derde ten opzichte van de bouw met nieuwe materialen. Ook past aannemer Beens Speciale Projecten de innovatieve techniek van het ‘zandsproeien’ toe. De provincie voert het project uit in nauwe samenwerking met de gemeente Zwartewaterland.

Damplanken

In de Oude Vaart moet een waterkant met verrotte houten palen worden vervangen. Tegelijkertijd zijn er bij andere projecten betonnen damplanken verwijderd die nog in een goede staat blijken te zijn. Die betonnen planken zijn geplaatst midden jaren ’70 en zouden theoretisch 80 tot 100 jaar mee gaan. Het oorspronkelijke plan was om de betonnen planken te breken en als puin te gebruiken, bijvoorbeeld als fundament onder een weg. Na onderzoek blijkt dat de planken nog makkelijk 50 jaar mee kunnen gaan. Ze kunnen dus uitstekend hergebruikt worden. De plaatsing van de damplanken gaat door tot in het voorjaar van 2023. Uiterlijk in de zomer van 2023 is de nieuwe oever van de Oude Vaart langs de N377 klaar.

Zandsproeien

Normaal gesproken wordt eerst slib van de onderwaterbodem gebaggerd. Dat slib wordt afgevoerd en gestort bij een erkende grondverwerker. Door toepassing van de innovatieve ‘zandsproei-techniek’ wordt het slib in de Oude Vaart bedekt met dunne laagjes zand. Het slib wordt door het gewicht van het zand samengeperst. Zo ontstaat er een draagkrachtige ondergrond. Er hoeft dus niet meer gebaggerd te worden en geen slib afgevoerd te worden. De winst van het project in CO2-uitstoot is door de toepassing van het zandsproeien nog groter. Het zandsproeien in de Oude Vaart is eind november 2022 gestart en duurt tot in januari 2023.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/n377-hasselt-lichtmis