Ossenzijlersloot heropend na herstel van de kademuur in Ossenzijl

Gepubliceerd op

Op zaterdag 1 april is de Ossenzijlersloot in Ossenzijl weer geopend. Gedeputeerde Bert Boerman heeft dit al varend gedaan, in aanwezigheid van de inwoners van Ossenzijl, met wethouder Melvin Smit van gemeente Steenwijkerland en Karst-Jan Beens van aannemer Beens Groep. De doorgang was ruim vijf maanden afgesloten vanwege werkzaamheden aan de kademuur in Ossenzijl. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het herstel van de kademuur.

De Ossenzijlersloot was afgesloten vanwege werkzaamheden aan de kademuur in Ossenzijl. In december 2018 waren er verzakkingen geconstateerd achter de kademuur en werd er een tijdelijke damwand geplaatst om de oude kade te stabiliseren. Hierdoor is de doorvaartbreedte lange tijd beperkt geweest. Sinds de start van de werkzaamheden eind oktober 2022 was de doorgang helemaal gesloten. Vanaf 1 april 2023 is de Ossenzijlersloot weer zonder beperking bevaarbaar.

Hier in hartje Ossenzijl is een knap stuk werk verricht met het herstel van de kademuur. Veel dank aan iedereen die hier met oog voor de omgeving en duurzaamheid hard aan gewerkt heeft. En het resultaat mag er zijn: de doorstroming is verbeterd en er is meer ruimte voor wachtende schepen. Wat een mooie start van het vaarseizoen 2023!

Gedeputeerde Bert Boerman

Een extra ligplaats gerealiseerd

De bestaande wachtplaats tegenover basisschool Eben Haezer is uitgebreid om plaats te bieden aan meer schepen die moeten wachten op de brugbediening. Om te zorgen dat de grotere schepen recht voor de brug kunnen liggen, voordat zij door de brugopening varen, is de kademuur voor een deel iets meer landinwaarts gelegd. Dit zorgt ervoor dat de brugopeningen bij het passeren van grotere schepen minder lang duren en het wegverkeer minder hinder ondervindt.