Oost-Nederland benut kansen nieuw Europees innovatieprogramma: Vier I3-projecten in 2023 van start

Gepubliceerd op

De Europese Commissie heeft vier voorstellen voor innovatieve projecten goedgekeurd waar ook het Oost-Nederlandse mkb aan deelneemt. De projecten worden mede gefinancierd vanuit het I3-programma, een nieuw instrument van de Europese Unie. I3 ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe interregionale waardeketens die bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie en digitalisering. In totaal investeert de Europese Unie ruim 35 miljoen euro in de vier internationale projecten.

Bij de vier projecten zijn er, naast (Oost-)Nederlandse bedrijven, tientallen Europese bedrijven en organisaties betrokken. Naast financiering van de EU financiert het bedrijfsleven de projecten voor 30% zelf. Provincie Overijssel en Gelderland zijn eveneens actief betrokken.

Een van de projecten die is goedgekeurd is het initiatief van RegioGreenTex, dat de huidige valkuilen van een circulair-economiemodel binnen de textielindustrie in de gehele EU in kaart brengt en verkleint. Wageningen University & Research, Oost NL, Saxcell en Regionaal Textielsorteercentrum Twente zijn vanuit Oost-Nederland betrokken bij het project.

“Het is goed te zien dat de Europese Unie het belang van circulaire economie, digitalisering en energietransitie samen met ons onderstreept. Door deze bijdrage kunnen bedrijven nog beter inzetten op innovatie. Op deze manier zetten wij stappen naar een duurzamere toekomst.”

Gedeputeerde Economie Eddy van Hijum

I3: Interregionale Innovatie Investeringen

Oost NL en de provincies Overijssel en Gelderland werken in het Vanguard Initiative met andere Nederlandse provincies en Europese regio’s samen om Europese industriële waardeketens te ontwikkelen. “De oprichting van het I3-fonds is goed nieuws voor bedrijven die zich bezig houden met technologische vernieuwing en innovatie in gezondheidszorg, energie, industrie en circulaire economie. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat innovaties sneller naar de markt komen. Inmiddels zijn we druk bezig met projecten voor de volgende I3-ronde. Deze verwachten we in het tweede kwartaal van dit jaar”, zegt Wendy de Jong, algemeen directeur bij Oost NL.

Projecten rond slimme productie en de groene en digitale transitie komen in aanmerking. Het I3-instrument ondersteunt interregionale samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers, non-profit organisaties en overheden.