Na vijf jaar einde proefperiode PlasticRoad in Zwolle en Giethoorn   

Gepubliceerd op

De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel ronden na vijf jaar de proef met de PlasticRoad af. Het gaat om een stuk fietspad dat gemaakt is op basis van gerecycled plastic; modulair, circulair en waterbergend. Beide overheden geven aan veel geleerd te hebben van de proef en nog verder te willen testen.

De provincie haalt de PlasticRoad bij Giethoorn vanaf 20 november weg omdat handhaving op zwaar verkeer lastig is gebleken. Bij de gemeente wordt de vervanging van de PlasticRoad meegenomen in het regulier groot onderhoud. 

Fietspaden

Vijf jaar geleden stelden beide overheden een stuk fietspad van 30 meter lengte beschikbaar voor de proef. In Zwolle gaat het om het fietspad langs de Deventerstraatweg. In Giethoorn om het fietspad langs de provinciale weg N334. Met het beschikbaar stellen van de testlocaties droegen de gemeente en provincie bij aan de ontwikkeling van duurzame innovaties die in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid.

Veel geleerd van proef

Beide overheden benadrukken dat innovatie nodig blijft. De vragen van de toekomst kunnen we niet oplossen met de antwoorden van gisteren. Launching customership, of in gewoon Nederlands: de overheid als eerste klant, richt zich op innovatiegericht inkopen. Daarmee stimuleren we innovatie en zoeken we gericht naar oplossingen voor de vragen van de toekomst. Bij de gemeente Zwolle bleek tijdens extreme regenval dat innovatieve oplossingen voor waterberging zeer wenselijk zijn. Zwolle had daarom graag verder willen inzetten op innovatieve oplossingen die bijdragen aan beperkingen van de gevolgen van veranderingen van het klimaat.