Mirjam van ’t Veld waarnemend burgemeester in Almelo

Gepubliceerd op

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Mirjam van ‘t Veld (woonachtig in Leersum, Utrecht) per 1 november 2023 aan als waarnemend burgemeester van Almelo. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Arjen Gerritsen op 31 oktober. De beëdiging van mevrouw Van ‘t Veld vindt binnenkort plaats in het provinciehuis in Zwolle.

Mirjam van ’t Veld, geboren in 1970, is een veelzijdig en zeer ervaren bestuurder. Zij was burgemeester van Maarssen, later van Stichtse Vecht en van Amstelveen, en was bijvoorbeeld ook voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van ziekenhuis Gelderse Vallei. Van 't Veld heeft zich laten zien als een betrokken en ondernemend bestuurder en burgermoeder. Ze heeft een lange loopbaan in het openbaar bestuur en de zorgsector, en daarnaast vervulde ze een aantal betekenisvolle bestuurlijke nevenfuncties o.a. in Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en regionale economische samenwerkingsverbanden.

Continuïteit van bestuur

Arjen Gerritsen is eervol ontslagen als burgemeester van Almelo vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Almelo is gebaat bij een ervaren burgemeester om de continuïteit van bestuur te waarborgen. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Mirjam van ‘t Veld aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om deze waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en een delegatie vanuit het college van de gemeente Almelo.

Stevig, ervaren, energiek

“Ik zie in Mirjam van ‘t Veld de stevige en ervaren bestuurder, en energieke verbinder waar Almelo om gevraagd heeft. Ik ben blij dat ze beschikbaar is voor de volle tijd die nodig is in het zoekproces naar een Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Almelo”, aldus Heidema.

Vacature nieuwe burgemeester

De Commissaris van de Koning verwacht medio november met de gemeenteraad van start te gaan met de Kroonbenoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad besluit dan eerst over de profielschets en daarna wordt de vacature opengesteld, en kunnen belangstellenden solliciteren. We verwachten dat Almelo de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in juni 2024 kan verwelkomen.