Met de Sociale Hypotheek investeren in ontmoetingsplekken

Gepubliceerd op

Dorpshuizen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken in wijken en buurten in Overijssel. Deze en andere accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak zijn plekken waar goede ideeën ontstaan voor een aantrekkelijke en sociale leefomgeving. Door de corona effecten, inflatie en energieprijzen staan de multifunctionele accommodaties voor veel uitdagingen. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug met het openen van een extra ronde van de Sociale Hypotheek. 

Deze sociale hypotheek is een uniek concept. Daarbij kan bijvoorbeeld een dorpshuis een ‘hypotheek’ van maximaal € 5.000 aanvragen om te investeren in bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de accommodatie of verbetering van de programmering. Aanvragen voor de Sociale Hypotheek kunnen tot 23 december 2022 ingediend worden via: Sociale hypotheek 2023 - Loket provincie OverijsselVerwijst naar een andere website

Al 70 hypotheken verstrekt

De sociale hypotheek is af te lossen met vrijwillige inzet door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. “Dat versterkt de functie van de ontmoetingsplek én activeert mensen”, aldus gedeputeerde Roy de Witte, portefeuillehouder voor Leefbaar Platteland, Cultuur en Sociale Kwaliteit in Overijssel.

De 70 sociale hypotheken die tot nu toe zijn verstrekt, hebben ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond dorpshuizen, wijkcentra, kulturhusen en multifunctionele accommodaties opgeleverd. Omgezet naar betaalde arbeid is dat zo’n € 1,5 miljoen. Daarmee is al een verdubbeling bereikt van het totale budget van € 750.000 dat vanuit de Sociale Hypotheek tot nu toe is verstrekt. Dat onderstreept nog eens de waarde van vrijwillige inzet in de Overijsselse samenleving.

Een greep uit de inspirerende voorbeelden die met de Sociale Hypotheek zijn gerealiseerd:

Stichting Noaberhoes Windmolenbroek in Almelo en Stichting Kulturhus Bornerbroek hebben de hypotheek ingezet voor de aanschaf van elektrische bakfietsen waarmee vrijwilligers de buurt in gaan om bewonersbehoeften te inventariseren en om te zetten in concrete acties. Zo heeft het Noaberhoes de input die ze tijdens ‘bakkie doen’ heeft opgehaald, door vertaald naar eigen activiteiten zoals een repair cafe, bingoavond en noaberhap.

In Bornerbroek zetten de vrijwilligers zich in bij het organiseren van onder andere de wekelijkse rummikub voor ouderen en het opbouwen van een historische put en winterklaar maken van de tuin van Peeze. En eigen timmerlieden hebben de tafels in het Broekshoes vernieuwd.

Stichting Multifunctionele Accommodatie Albergen heeft met de Sociale Hypotheek een deel van de exploitatie kunnen betalen en zonnepanelen aangeschaft. Als tegenprestatie vernieuwen de vrijwilligers het dak van de accommodatie en de IJsclub, zodat de zonnepanelen gemonteerd kunnen worden.

Extra inzet op energiebesparing

Naast de Sociale Hypotheek heeft de provincie Overijssel voor het bedrijfsleven, verenigingen en (culturele) instellingen ook extra subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Hiermee ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsacties van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te brengen. U kunt online uw aanvraag indienenVerwijst naar een andere website.