Kennismakingsfase in formatieproces afgerond

Gepubliceerd op

Op basis van het eindrapport van de verkenningsfase zijn de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP gestart met de formatie.

De eerste fase van dit formatieproces is gericht geweest op nadere kennismakingsgesprekken tussen de vijf formerende partijen. Gezien het breed gedragen belang van een transparant formatieproces, geven de formateurs een toelichting op dit proces.

Lees de brief van de formateurs aan Provinciale Staten Verwijst naar een andere website