Economie en woningbouw staan centraal tijdens werkbezoek College aan Enschede

Gepubliceerd op

Dinsdagmiddag 13 december bracht het College van Gedeputeerde Staten een werkbezoek aan Enschede. Daar gingen de gedeputeerden het gesprek aan met verschillende ondernemers op het gebied van economie, ruimte, retail en wonen. Doel van dit werkbezoek was om te evalueren wat er op dit gebied de afgelopen coalitieperiode is gebeurd; wat ging goed, wat kan beter en welke onderdelen hebben de komende coalitieperiode nog extra aandacht nodig?

Het werkbezoek aan Enschede is onderdeel van een drietal werkbezoeken in het kader van het ‘Oogstjaar’, het laatste jaar van de coalitieperiode. Zo vond in september dit jaar een werkbezoek plaats in Kampen. Hier stond het thema IJsseldelta centraal. In oktober was het tweede werkbezoek in Vilsteren waar over (duurzaamheid in) de agrarische sector gesproken werd. Het bezoek van komende dinsdag aan Enschede is de laatste van de serie werkbezoeken.

Innovatieve bedrijven

Het college van GS heeft deze coalitieperiode geïnvesteerd in innovatieve bedrijven. Waarbij behoudt en ontwikkeling van kennis en kunde wordt gestimuleerd. Zo kwam dankzij de investering in Europees beleid en de bijdrage aan zinvolle subsidies voor ondernemers meer dan €500 miljoen uit Europa naar Overijssel. Het programma van het werkbezoek start dinsdagmiddag om 12.00 uur dan ook met een bezoek aan het bedrijf Demcon gevolgd door een bezoek aan het Technisch Medisch Centrum (TechMed) rond 12.45 uur.

Woningbouw

Ook de versnelling in de woningbouw was de afgelopen vier jaar een belangrijk thema in Overijssel. De afgelopen coalitieperiode kwam de bouw van meer betaalbare woningen een stap dichterbij door de ondertekening de woondeals. Overijsselse gemeenten ontvingen subsidies om het winkelgebied in hun centrum te transformeren naar woongebied. Ook werden er subsidies verstrekt vanuit de Woningbouwimpuls voor vijf grote projecten, die voor een versnelling in de woningbouw moeten zorgen. Vanaf circa 14.15 uur zullen de gedeputeerden dan ook verschillende (woning-)bouwprojecten bekijken. De dag wordt om 16.45 uur afgesloten met een borrel in de Twentsche Foodhal (Performance Factory).