N35 Verbeteringen knooppunt Raalte

De N35 is een belangrijke route van Zwolle naar Twente. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en aanwonenden van de N35 - nu en in de toekomst.

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan knelpunten op de rijksweg N35 tussen Zwolle en Wierden om deze verbinding verkeersveiliger te maken. De Provincie Overijssel en haar partners Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en ProRail pakken het knelpunt knooppunt Raalte aan.

Over het project

Andere N35 projecten

Benieuwd naar andere projecten op de N35? Op onderstaande afbeelding zijn de verschillende projecten in beeld gebracht. Informatie vindt u onder de kaart.

Kaart Projecten op de N35 (per project uitgelegd bij project 1 t/m 3)

Informatie op de kaart

Inspraak

Hoe kunt u over het ontwerp meedenken?

Wanneer er een ontwerp gereed is presenteren wij u dit. U heeft de mogelijkheid hierop te reageren en vragen te stellen. Ook gaan we in gesprek met de omgeving, zodat u kunt meedenken over de inrichting rondom het knooppunt. Deze reacties verzamelen wij en nemen wij waar mogelijk mee in de plannen voor het voorlopig ontwerp. Ook dat ontwerp zullen wij weer aan u presenteren.

Het voorlopig ontwerp wordt vertaald naar een bestemmingsplan dat door de gemeente Raalte ter inzage wordt gelegd. U kunt door middel van een zienswijze reageren op het bestemmingsplan.

Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam.

Knelpunten N35

De knelpunten op de N35 zijn onderverdeeld en beschreven in de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.