Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg, aanleggen


Voor wie

Netbeheerders.

Wat

Ontheffing of melding voor het leggen of verleggen van kabels of leidingen in een weg of vaarweg.

Waarvoor

U moet bij het leggen of verleggen van kabels of leidingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen. Wij toetsen of de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op de weg niet in gevaar komt.

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan via het formulier Ontheffing kabels en leidingen.

Melding voor enkele netbeheerders

Netbeheerders die een algemene ontheffing hebben kunnen volstaan met een tijdige melding via het formulier Melding kabels en leidingen (vaar)wegen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • de (vaar)weg is bij ons in beheer;
  • in de berm van de weg of op de oever van de vaarweg is voldoende ruimte om de kabel/leiding te leggen.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl