Milieuklacht melden


Wat

Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel. U kunt onder andere de volgende zaken melden:

  • overlast van een bedrijf;
  • klachten over zwemwaterkwaliteit, veiligheid of hygiëne (www.zwemwater.nl voor actuele kwaliteit zwemplassen);
  • een situatie met stank- of geluidsoverlast;
  • overlast van een weg of waterweg;
  • illegale afvaldump of houtkap.

Voorwaarden

  • De overlast heeft te maken met het milieu.
  • De melding gaat over het milieu.
  • In het geval van bedrijfsoverlast gaat de melding over middelgrote en grote bedrijven.

Kleine overlast zoals hondenpoep, zwerfafval, containers of overlast van horecagelegenheden kunt u melden bij uw gemeente.

Aanpak

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het meldpunt registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie.

Afhandeling melding

Na een melding vindt onderzoek plaats naar de oorzaak van de overlast. U krijgt als u dat wenst bericht over het onderzoeksresultaat. Uw naam en huisnummer worden nooit doorgegeven aan de veroorzaker. In overleg mag u ook anoniem melden.

Contact

Provincie Overijssel

Meldpunt Overijssel
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3, altijd bereikbaar).
Mail: meldpunt@overijssel.nl