Voornemen oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting, melding


Voor wie

Iedereen die een badinrichting wil oprichten, wijzigen of uitbreiden.

Wat

Meldingsplicht voor openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Waarvoor

Veiligheid en hygiëne voor uw badinrichting, uzelf en uw gasten.

U bent dit wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er misschien aanvullende voorschriften noodzakelijk.

Nieuwe omgeving formulieren

Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Voorwaarden

U meldt uw voornemen uiterlijk drie maanden voor de start van de werkzaamheden.

Als er een bouwvergunning nodig is:

  • U meldt uw voornemen uiterlijk drie maanden voordat u een bouwvergunning aanvraagt.

Aanpak

Gebruik het formulier dat van toepassing is op de situatie.

  1. Met formulier "kennisgeving hygiëne en veiligheid badinrichting" meldt u het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een badinrichting
  2. Met formulier "kennisgeving nieuwe houder of eigenaar zwemgelegenheid" meldt u een wijziging van houder en/of eigenaar

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staat onder 3. het tarief.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.