Werk / object / beplanting provinciale vaarweg, ontheffing / melding


Voor wie

Organisaties of belanghebbenden die een bouwwerk op, over of aan de vaarweg willen maken.

Wat

Als belanghebbende kunt u bij ons een ontheffing vragen of een melding doen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger.

Waarvoor

  • Een ontheffing aanvragen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen aan een vaarweg. Of:
  • Een melding doen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen die zich binnen 10 meter vanaf het water van een vaarweg bevinden.

Nieuwe omgeving formulieren

Dit e-formulier staat in een nieuwe omgeving. Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Voorwaarden ontheffing

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg maken.
  • De vaarweg is bij ons in beheer.
  • Het te maken (bouw)werk / object / de aan te leggen beplanting belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van een vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Voorwaarden melding

  • U wilt een (bouw)werk/object/beplanting maken binnen 10 meter van de oever van een vaarweg.
  • De vaarweg is bij ons in beheer.
  • De melding moet minimaal vier weken voor aanvang van de werken gedaan zijn.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl