Werk / object / beplanting provinciale vaarweg, ontheffing / melding


Voor wie

Organisaties of belanghebbenden die een bouwwerk op, over of aan de vaarweg willen maken.

Wat

Als belanghebbende kunt u bij ons een ontheffing vragen of een melding doen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger.

Waarvoor

  • Een ontheffing aanvragen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen aan een vaarweg. Of:
  • Een melding doen voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk of bomen en beplantingen die zich binnen 10 meter vanaf het water van een vaarweg bevinden.

Voorwaarden ontheffing

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg maken.
  • De vaarweg is bij ons in beheer.
  • Het te maken (bouw)werk / object / de aan te leggen beplanting belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van een vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Voorwaarden melding

  • U wilt een (bouw)werk/object/beplanting maken binnen 10 meter van de oever van een vaarweg.
  • De vaarweg is bij ons in beheer.
  • De melding moet minimaal vier weken voor aanvang van de werken gedaan zijn.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl