Uitweg provinciale weg


Voor wie

Eigenaren of aanwonenden die een uitweg willen maken of het gebruik ervan willen wijzigen.

Wat

Melding doen om aan een provinciale weg een uitweg te maken of het gebruik ervan te wijzigen.

Waarvoor

Iedereen heeft recht op een uitweg naar een openbare weg. Maar een uitweg moet wel veilig zijn.

Aanpak

Minimaal vier weken voordat u de uitweg wilt aanleggen of wijzigen maakt u melding hiervan via het formulier Melding uitwegen.

Voorwaarden

  • Per perceel wordt in principe één uitweg toegestaan.
  • U moet de uitweg aanleggen volgens de standaardtekening van een uitweg.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl