Tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden


Voor wie

Aannemers, wegbeheerders of nutsbedrijven

Wat

Ontheffing vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen toe te passen op/langs de provinciale weginfrastructuur voor een verkeersveilige en betere doorstroming tijdens wegwerkzaamheden.

Waarvoor

Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op, aan of langs een provinciale weg in Overijssel is toestemming van ons nodig. U dient hiervoor een aanvraagformulier in met een verkeersplan.

Toetsing aanvraag

Uw aanvraag wordt gecontroleerd op een aantal aspecten:

  • Verkeersmaatregelen volgens het document CROW 96 a/b.
  • Conflicterende werkzaamheden/evenementen.
  • Verkeersveiligheid (in samenwerking met weginspecteurs).
  • Doorstroming (werkbare urenlijst WBU).

Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode worden uitgevoerd. Op sommige provinciale wegen kan hiervan worden afgeweken of gelden strengere regels. Voor een totaaloverzicht zie het kader verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op provinciale wegen in Overijssel en de link naar de actuele werkbare urenlijst.

Gaan wij akkoord met uw verzoek dan ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg.

Bekijk de WBU 2021 op de kaart. Het WBU document is op te vragen door te bellen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 of te mailen naar overijselloket@overijssel.nl.

Voorwaarden

  • de (vaar)weg is bij ons in beheer;
  • in de berm van de weg of op de oever van de vaarweg is voldoende ruimte om de kabel/leiding te leggen.

Afstemming met de omgeving

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving waaronder de nood- en hulpdiensten. Ook moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl