Onttrekking weg aan het openbaar verkeer


Voor wie

Organisaties of particulieren die een weg aan het openbaar verkeer willen onttrekken.

Wat

Een verzoek indienen om een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Waarvoor

De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer. Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen.

Aanpak

U kunt bij de gemeente een verzoek tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer indienen. Een dergelijk verzoek wordt in de praktijk vaak ingediend wanneer de belanghebbende tevens eigenaar is van de weg.

Bezwaar en beroep

Wanneer er een besluit is genomen over het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer, kunt u hiertegen in bezwaar bij de instantie die het besluit genomen heeft.

Wanneer de gemeenteraad weigert om aan een verzoek te voldoen, kunt u beroep instellen bij Gedeputeerde Staten.

Tegen een besluit tot onttrekking van een weg die wordt onderhouden door het Rijk kunt u bezwaar indienen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voorwaarden

U kunt de gemeente verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit kan wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bent belanghebbende. Dan is uw belang rechtstreeks betrokken bij een eventueel besluit over de weg.
  • De weg wordt niet onderhouden door het Rijk, de provincie of het waterschap.

Wet- en regelgeving

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl