Ligplaats in provinciale vaarweg


Voor wie

Eigenaren of gebruikers van een stuk grond dat grenst aan de provinciale vaarweg (of daarvan slechts door een openbare weg is gescheiden) die een vaste ligplaats willen.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een vaste ligplaats in de provinciale vaarweg.
Als de ligplaats aangewezen is als een openbare ligplaats in het Verkeersbesluit ligplaatsen is een ontheffing aanvragen niet nodig.

Waarvoor

De verplichting een ontheffing aan te vragen zorgt voor veiligheid en vlot verloop van het scheepvaartverkeer.

Vrijstelling van de ontheffingsplicht

In twee gevallen hoeft u geen ontheffing voor een ligplaats aan te vragen:

Particulier

Als particulier hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor maximaal twee schepen (geen woonschepen) van elk maximaal 8 meter lang. Voorwaarde is dat de ligplaats op maximaal 20 meter afstand van uw woning ligt. Als tussen de woning en de ligplaats een openbare weg is gelegen, mag de snelheid op deze weg maximaal 60 kilometer per uur bedragen.

Bedrijf


Als ondernemer hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor maximaal twee open schepen voor bedrijfsuitoefening (kano’s, roeiboten, punter, enz.) van elk maximaal 8 meter lang.  Voorwaarde is wel dat het stuk grond dat van u is of dat u langdurig gebruikt direct aan de vaarweg grenst.

Let op

U kunt de ligplaats niet innemen als het uitzicht op of bij de vaarweg wordt belemmerd of de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in gevaar wordt gebracht.- Scheepvaartmeesters van de provincie Overijssel kunnen u hierop wijzen. U bent verplicht hun aanwijzingen op te volgen.

Aanvragen van een ontheffing

Aanpak

Minimaal acht weken voordat u een ligplaats wilt gebruiken, kunt u een ontheffing aanvragen. Binnen acht weken na ontvangst van uw ontheffingsaanvraag laten wij u weten of en onder welke voorwaarden wij u een ontheffing verlenen.

Voorwaarden

U komt voor een ontheffing in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden uit de Beleidsregel ligplaatsen Overijssel.

Particulier

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats die aan de overzijde van de vaarweg ligt als de woning niet anders dan per schip te bereiken is en het schip niet langer dan 8 meter is.

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats die grenst aan een stuk grond waarop uw woning staat of die slechts door een openbare weg daarvan is gescheiden als:

  • de afstand tussen de woning en de ligplaats niet groter is dan 20 meter;
  • het schip in de lengte langs uw stuk grond past met aan beide zijden minimaal 1 meter ruimte;
  • het schip geschikt en bedoeld is om mee te varen;
  • u kunt aantonen dat het schip van u is;
  • het schip bedoeld is voor persoonlijk gebruik door u of uw huisgenoten.

Per stuk grond wordt maximaal één schip met een lengte tussen de 8 en 20 meter toegestaan.

Bedrijf

U kunt een ontheffing krijgen voor een ligplaats voor een of meerdere schepen. Dit kan als het stuk grond waarop uw bedrijf staat grenst aan de vaarweg of slechts door een openbare weg daarvan is gescheiden (hierop is maximaal 60 kilometer per uur toegestaan). De aanvullende voorwaarden zijn:

  • de ligplaats wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering;
  • het schip past in de lengte langs uw stuk grond met aan beide zijden minimaal 1 meter ruimte;
  • het schip is geschikt en bedoeld om mee te varen.

Nieuwe omgeving formulieren

Dit e-formulier staat in een nieuwe omgeving. Hier vragen wij u bij het inloggen met eHerkenning, alleen de eerste keer, om uw contactgegevens in te vullen. U komt dan niet terug in het formulier

Om snel terug te komen naar het formulier kunt u twee dingen doen:

  1. Ga terug naar het loket en zoek uw formulier opnieuw op.
  2. Kopieer eerst de url van het formulier (of voeg hem toe als favoriet) voordat u klikt om in te loggen met eHerkenning.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl