Ligplaats in provinciale vaarweg, ontheffing


Voor wie

Eigenaren of gebruikers van een perceel dat aan een provinciale vaarweg grenst.

Wat

Ontheffing aanvragen voor een ligplaats aan een provinciale vaarweg van een vaartuig met een lengte groter dan acht meter.

Waarvoor

Een goede doorstroming en een veilige afwikkeling van de scheepvaart op vaarwegen is van groot belang.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing voor een ligplaats aanvragen als voldaan is aan de voorwaarden in de Regeling ligplaatsen Overijssel. Een aantal belangrijke voorwaarden zijn:

  • u bent eigenaar/gebruiker van een perceel dat aan een provinciale vaarweg grenst;
  • het perceel waartegen het vaartuig wordt afgemeerd heeft een zodanige afmeting dat het vaartuig over de volle lengte tegen het perceel ligplaats kan hebben, rekening houdend met 1 meter ruimte aan de voor- en achterzijde van het schip;
  • het vaartuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd is eigendom van de aanvrager óf is over een langere periode bij de aanvrager in gebruik;
  • het vaartuig is bedoeld om er mee te varen en het is mogelijk om er mee te varen;
  • de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer mag niet in gevaar worden gebracht door het innemen van de ligplaats.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl